Wednesday, December 23, 2009

3009-ലും ലോകമോ?

മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ മലയാള മനോരമയിൽ എഴുതിയ 3009-ലെ ലോകം എന്ന ലേഖനത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണിതു്. ഫോണ്ട്‌ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഞാൻ മനോരമ ഓൺലൈൻ പതിവായി വായിക്കാറില്ല. ഒരു സുഹൃത്തു് വഴിയാണു് ഞാൻ ആ ലേഖനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതു്.

ദൈവവിശ്വാസം സർവ്വരോഗസംഹാരിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു് ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഒന്നു് തൊട്ടുനോക്കിയശേഷം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു് വീണ്ടും അതേ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽത്തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാവൽപ്പടയാളികളുടെ പതിവു് ധ്യാനമസാലയ്ക്കു് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണു് ആ ലേഖനം. അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവശ്യമായ മിനിമം അറിവോ പഠനമോ ഉള്ളവനല്ല ലേഖകൻ എന്നു് ശാസ്ത്രവുമായി സാമാന്യബന്ധമെങ്കിലുമുള്ള ആർക്കും ഒറ്റവായനയിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണു്. പക്ഷേ, തന്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയാണെന്നു് സ്ഥാപിക്കാൻ തനിക്കു് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കരുവാക്കുന്നവർ ആരുതന്നെയായാലും അവർ ചെയ്യുന്നതു് മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കലാണു്. അതിനു് ഒരു പ്രമുഖമാധ്യമം കൂട്ടുനിൽക്കുകകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ, അതു് പണ്ടേ മുതൽതന്നെ അജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും തളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനോടു് ചെയ്യുന്ന അക്ഷന്തവ്യവും സംഘടിതവുമായ ഒരു സാമൂഹികക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നു് പറയാതെ വയ്യ. ബൈബിളിലും ഖുർആനിലുമൊക്കെ ദൈവം വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നതു് 'വ്യക്തി' എന്ന രീതിയിലാണെന്നതു് അവ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. സർവ്വാധികാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന, പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ശിക്ഷിക്കുന്ന, രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം! അതുപോലൊരു ദൈവത്തിനു് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ല. വ്യക്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവസങ്കൽപത്തെ പരിഹാസ്യമാക്കുന്നതാണു് പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചു് മനുഷ്യൻ ഇതിനോടകം കൈവരിച്ച അറിവുകൾ. ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ആർക്കും യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടനൽകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണതു്. ഒരു 'വ്യക്തിദൈവത്തെ' മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ടു് ആധുനികശാസ്ത്രത്തെ പരിശോധിക്കാമെന്നു് കരുതുന്നവർ ഒന്നുകിൽ വിഡ്ഢികൾ, അല്ലെങ്കിൽ കപടന്മാർ എന്നേ പറയാനുള്ളു.

ലേഖകന്റെയോ മറ്റു് വിശ്വാസികളുടെയോ മനസ്സു് മാറ്റാം എന്നുള്ള വ്യാമോഹമൊന്നുമല്ല ഈ കുറിപ്പിനു് ആധാരം. ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കു് ഇടം നൽകുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന തോന്നലാണു് ഇതിനടിസ്ഥാനം. ദൈവത്തിനു് ഒരു 'താങ്ങു്' കൊടുക്കാനായി വേണ്ടത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അർദ്ധജ്ഞാനികളായ മതപണ്ഡിതർ ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ - അതും പുകമറയിലൂടെ - അജ്ഞാനികളായ അവരുടെ കേൾവിക്കാർക്കു് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. മൂക്കില്ലാത്തിടത്തു് മുറിമൂക്കനായിരുന്നല്ലോ എന്നും രാജാവു്! മുറിവൈദ്യൻ ആളെക്കൊല്ലുമെന്നതുപോലെ, ഇത്തരം മതപണ്ഡിതരുടെ സുവിശേഷപ്രസംഗം വഴി മനുഷ്യർ വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രതികരണമല്ലാതെ മറ്റു് മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. സ്ഥാപിതതാത്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മുറിവൈദ്യന്മാർക്കു് ഒത്താശ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന മാധ്യമമുതലാളികൾ ജനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ അറിയണം എന്നു് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്നതു് മറ്റൊരു കാര്യം. ആ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു് മറുപടി പറഞ്ഞശേഷം 'യേശുവിന്റെ അപ്പൻ' എന്നു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെപ്പറ്റി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചോദ്യം ചോദിക്കൽ മതപണ്ഡിതരുടെ തറവാട്ടു് സ്വത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ. ബൈബിൾ വരച്ചുകാണിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു് കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം, മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ അടക്കമുള്ള ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരാശിക്കു് ആധുനികശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത പ്രപഞ്ചം എന്ന അപാരപ്രതിഭാസത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും നിയന്ത്രകനും ആയിരിക്കാനുള്ള എന്തു് യോഗ്യതയാണു് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനുള്ളതെന്നു് എനിക്കൊന്നു് പറഞ്ഞു് മനസ്സിലാക്കിത്തരിക.

ആ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലേഖകന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ: "ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച ദൈവം എന്ന സങ്കൽപത്തിനു് എതിരാണു് എന്നു് വാദിക്കുന്നവർക്കു് ഒരു തിരിച്ചറിവു് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതു് മാത്രമാണു്". അതിനായി 'സങ്കൽപവിദഗ്ദ്ധനായ' അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രം കൈവരിച്ചേക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു് ശേഷമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു സിനാറിയൊ സങ്കൽപിക്കുന്നു! പ്രപഞ്ചാരംഭത്തിനും പണ്ടുപണ്ടേ നിലനിൽക്കുന്ന, ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഏതു് ഉപ്പായിമാപ്ലക്കും സങ്കൽപിക്കാമെങ്കിൽ 3009-ലെ ലോകത്തെ സങ്കൽപിക്കാനാണോ ബുദ്ധിമുട്ടു്? ആ സങ്കൽപം എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും എന്നതു് മറ്റൊരു കാര്യം. പക്ഷേ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു് ശേഷമുള്ള ലോകത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും അവനുനേരെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നതു് കാണാൻ അവൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണു്. ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമുള്ള ആർക്കും ഈ '3009-സങ്കൽപം' ദഹിക്കുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. 3009-ലും ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിനർത്ഥം യേശുനാഥന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി മനുഷ്യർ ഇനിയും മിനിമം ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ലേ? അപ്പോൾ യേശു നൽകിയിട്ടു് പോയ 'ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിനു് മുൻപേതന്നെ' സംഭവിക്കേണ്ട രണ്ടാം വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളുമോ? രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി 'ഈശോമശിഹാക്കു് സ്തുതി' ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നു് മരിച്ചുമണ്ണടിഞ്ഞ കോടിക്കണക്കിനു് മനുഷ്യരും, ഇന്നും ദൈവപുത്രന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കാത്തിരുപ്പു് തുടരുന്നവരും ആ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു് ശേഷമുള്ള ലോകത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ സങ്കൽപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ തലമുറയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്നു് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാം വരവു് അസംബന്ധമാണെന്നു് പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്താണു് ആ മാന്യദേഹം ചെയ്യുന്നതു്?

വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ഇതാ യേശു നൽകിയിട്ടുപോയ ആ സത്യവാഗ്ദാനം: "സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു് പോകുകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആകാശത്തുനിന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോവുകയും ചെയ്യും, അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതു് അവർ കാണും, ഇതു് ഒക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്നു് ഞാൻ സത്യമായിട്ടു് നിങ്ങളോടു് പറയുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും; എന്നാൽ എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല." യേശു ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വലിയവായിൽ നൽകിയിട്ടു് പോയ ആ വാഗ്ദാനത്തിനു് ഒരർത്ഥവുമില്ലായിരുന്നു എന്നു് അതിനുശേഷം കൊഴിഞ്ഞുവീണ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളിൽ കൂടിയ ഒരു തെളിവു് ആവശ്യമുണ്ടോ? യേശുവിന്റെ ഈ സത്യവാഗ്ദാനം ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തല്ല, മൂന്നു് സുവിശേഷങ്ങളിലാണു് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതു്. (മത്തായി 24: 29-35, മർക്കോസ്‌ 13: 24-31, ലൂക്കോസ്‌ 21: 25-27). 'ക്രിസ്തുവർഷം' രണ്ടായിരത്തിൽ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നു് കട്ടായമായി അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഉപദേശി അവന്നെ ക്രിസ്തു കയ്യൊഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷയില്ല, വിഷത്തിലാണു് രക്ഷ എന്നു് സ്വയം തിരുത്തി, അനുയായികൾക്കു് അവസാനത്തെ തിരുവത്താഴത്തിൽ വിഷം കലർത്തിക്കൊടുത്തു് കൊല്ലേണ്ടിവന്ന കഥ മറക്കാറായിട്ടില്ലല്ലോ. അതുപോലുള്ള എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇനിയും എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലാണു് വിഡ്ഢികളായ വിശ്വാസിവർഗ്ഗത്തിനു് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക? മാനുവൽ ജോർജ്ജിനെപ്പോലെയുള്ള സുവിശേഷഘോഷകർ കത്തിച്ചുവയ്ക്കുന്ന വിശുദ്ധതിരിനാളത്തിലേക്കു് പറന്നുചെന്നു് ചിറകുകരിഞ്ഞു് ചാവാൻ ഇന്നും ഇഷ്ടംപോലെ വിശ്വാസി-ഈയാമ്പാറ്റകളെ ലഭിക്കുന്നതു് അവർക്കു് അരണബുദ്ധിയായതുകൊണ്ടോ, അതോ ബുദ്ധി എന്നൊരേർപ്പാടു് അവർക്കു് അന്യമായതുകൊണ്ടോ?

ലേഖനത്തിൽ മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: "ശാസ്ത്രമാണു് ശരി, ദൈവമല്ല എന്നു് പറയുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ടു്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവമാണു് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതാണു് ആ ചോദ്യം." ബഹുമാന്യനായ മാനുവൽ ജോർജ്ജേ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല. അതു് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സങ്കൽപം മാത്രമാണു്! കാരണം, അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചോദിക്കുന്നു എന്നു് വരുത്തേണ്ടതു് നിങ്ങളുടെ മാത്രവും മനഃപൂർവ്വവുമായ ആവശ്യമാണു്. അതു് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണെന്നതിന്റെ തെളിവു് തപ്പി മറ്റെങ്ങും പോകണ്ട, തുടർവാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ അതു് വ്യക്തമായി കാണാം: "ഇത്തരം അന്ധശാസ്ത്ര വിശ്വാസികളോടു് ഒരു മറുചോദ്യം. എങ്ങനെയാണു് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതു്?" 'മറുചോദ്യം' ചോദിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സാങ്കൽപിക ചോദ്യങ്ങൾ! "ആബ്രകഡാബ്ര! ഉടൻ വരട്ടെ ഒരു ചോദ്യം"! - ആത്മീയരുടെ എക്കാലത്തേയും കപടതന്ത്രം! പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണു് ഉണ്ടായതെന്നു് എന്താ ഇത്ര സംശയം? ബൈബിളിൽ അതു് പറയുന്നില്ലേ? ദൈവം ആറു് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടു് പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ളതിനെ ഒക്കെയും സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു (യഹോവ നോൺ-വെജിറ്റേറിയനാണു്!). ഏഴാം ദിവസം കുർബ്ബാനസമയത്തും (അല്ലാത്തപ്പോഴും) പള്ളീലച്ചന്മാർ ചെയ്യുന്നപോലെ വീഞ്ഞുകുടിച്ചും അപ്പം തിന്നും വിശ്രമിച്ചു. എന്താ, കേട്ടിട്ടു് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മരിച്ചവനെ ഉയിർപ്പിച്ചു, മരിച്ചവൻ ഉയിർത്തു, മരിച്ച മനുഷ്യൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും മീനും തേൻകട്ടയും ചോദിച്ചുവാങ്ങി തിന്നു് വിശപ്പുമാറ്റിയശേഷം ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് കരേറി എന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലെന്നാണെന്റെ പക്ഷം.

'അന്ധശാസ്ത്രവിശ്വാസികൾ' പോലും! ആരാണു് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നതു്? ആരാണു് അന്ധമായ വിശ്വാസത്തെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചു് സത്യവിശ്വാസമാക്കി മാറ്റാനായി ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തതു് എന്നു് സ്വയം ഘോഷിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതു്? ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനം "നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടു് വിശ്വസിച്ചു. കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ" എന്നു് യോഹന്നാനെ (20:29) ഉദ്ധരിക്കുന്ന മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ തന്നെ വേണം 'അന്ധശാസ്ത്രവിശ്വാസികൾ' എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാൻ! ഈ വാക്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്കു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ഒരുവനായ ദിദിമോസ്‌ എന്ന തോമസിനോടു് പറഞ്ഞതാണു്. ശരിയായ വാക്യം "നീ (നിങ്ങൾ എന്നല്ല!) എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടു് വിശ്വസിച്ചു, കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ (വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നല്ല!) ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു് പറഞ്ഞു" എന്നാണു്. കിംഗ്‌ ജെയിംസ്‌ വേർഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്‌ ബൈബിളിലും, മാർട്ടിൻ ലൂത്തറിന്റെ ജർമ്മൻ ബൈബിളിലും 'തോമസേ' എന്നു് പേരുചൊല്ലി വിളിച്ചുകൊണ്ടു് യേശു പറയുന്നതായാണു് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. (ഇതിന്റെ പേരിൽ ബൈബിളിന്റെ വേർഷനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് വരാതിരിക്കാനാണു് പ്രത്യേകം പറയുന്നതു്. അങ്ങനെയും ചില 'മതപണ്ഡിതരെ' കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടു്. ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു് സ്വന്തം നിലപാടു് ശരിയെന്നു് വരുത്താൻ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കാത്തവരാണല്ലോ തന്നെപ്പോലെതന്നെ തന്റെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ! സംശയമുള്ളവർക്കു് നോർത്ത്‌ അയർലണ്ടിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കാം.) "നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു്" എന്ന കൽപന മനുഷ്യർ വ്യഭിചരിക്കരുതു് എന്നു് മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികൾ ദൈവവചനങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കരുതു് എന്ന അർത്ഥത്തിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു് - പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവവചനങ്ങളുടെ എരിവേറിയ കാവൽഭടന്മാർ എന്നു് ഞെളിയുന്നവർ! ദൈവവചനം തിരുത്തുന്ന ദൈവമക്കളും, കപ്പലിലെ കള്ളനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വല്ലതുമുണ്ടോ? പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ ദൈവവചനങ്ങൾ എന്നു് വിശ്വസിക്കാൻ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല! അവയൊക്കെ ഇഷ്ടാനുസരണം വീണ്ടും വീണ്ടും തിരുത്തിയും വെള്ളപൂശിയും സത്യമെന്നു് വരുത്തിത്തീർത്തു് ചിലവാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും വിറ്റു് മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കാം! പക്ഷേ, ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ തികച്ചും പ്രായോഗികമായ കാരണങ്ങളാൽ പോലും 'കാണാതെ' എങ്ങാനും വിശ്വസിച്ചുപോയാൽ മഹാ അപരാധം!

'അന്ധശാസ്ത്ര വിശ്വാസികൾ' പോലും! ആരാണു് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ? എന്താണു് അന്ധമായ വിശ്വാസം? ഞാൻ ഓസ്റ്റ്രേലിയ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഓസ്റ്റ്രേലിയ ഉണ്ടെന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതു് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ, മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി എന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം, എനിക്കു് ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്റെ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണു്. ഒരു ചന്ദ്രയാത്ര - ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയപക്ഷം തത്വത്തിലെങ്കിലും - സാദ്ധ്യമാണെന്നു് വിശ്വസിക്കാനും തെളിയിക്കാനും ധാരാളം മതിയാവുന്നത്ര ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ടു്. അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു് മനസ്സിലാക്കാനും എനിക്കു് കഴിയും. എല്ലാറ്റിലുമുപരി, ഇതുപോലുള്ള 'വിശ്വാസങ്ങൾ' താത്വികവും പ്രായോഗികവുമായി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വിവിധ സാദ്ധ്യതകൾ ഇന്നു് നിലവിലുണ്ടു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശി ചാണ്ടിക്കോ കപ്യാർ ദാനിയേലിനോ അത്തരം സാദ്ധ്യതകൾ ലഭിച്ചിട്ടു് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല എന്നതു് ശരിയാവാം. ദൈവത്തിലോ മിത്തോളജിയിലോ ഉള്ള വിശ്വാസം പോലെ കയ്യും കാലും തലയും ഉടലുമില്ലെങ്കിലും, കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും മണക്കാനും രുചിക്കാനും ആവില്ലെങ്കിലും നിത്യമായി 'ജീവിക്കുന്ന' എന്തോ മങ്ങാത്തൊലിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എന്ന പിടിവാശിയിലല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞാനം പണിതുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ശാസ്ത്രം നിത്യസത്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നു് വരുത്തേണ്ടതു് ചാണ്ടി ഉപദേശിമാരുടെ ആഗ്രഹവും ആവശ്യവുമാണു്. യുക്തിബോധത്തിനു് നിരക്കുന്ന പുതിയ അറിവു് ലഭിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമുള്ള വലിഡിറ്റിയേ ശാസ്ത്രം അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ടു് യുക്തിയെ കൂടുതൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിത്യസത്യക്കാരെപ്പോലെ അവർക്കു് ചമ്മലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. "അയ്യയ്യേ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആകെമൊത്തത്തിന്റെ നാലു് ശതമാനമേ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രത്തിനു് പിടികിട്ടിയിട്ടുള്ളേ" എന്നു് പരിഹസിക്കുന്ന അതേ നാവുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നാലും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റാറും ഉൾപ്പെടെ നൂറു് ശതമാനം പ്രപഞ്ചവും അതിലെ സകല തമോഗർത്തങ്ങളും ശ്യാമദ്രവ്യവും ഹിഗ്സ്‌ ബോസോണുകളും മാറാപ്പിൽ ചുമക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ കക്ഷത്തിലാണെന്നു് ഉളുപ്പില്ലാതെ വിളിച്ചുപറയുന്നതു് അഹന്തയോ അതോ ഭ്രാന്തോ? തിരുശേഷിപ്പുകളുമായി ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ കുത്തിയിരുന്നു് പിറുപിറുക്കേണ്ടതിനു് പകരം വെളിവുള്ള മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യന്മാർ! ലോകരക്ഷിതാക്കളാണത്രെ! പണ്ടൊരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ പറഞ്ഞപോലെ "നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ മതി, ജനങ്ങൾ അവരെ സ്വയം രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും!"

മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ തുടരുന്നു: "അനന്തസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു ദ്രവ്യപിണ്ഡത്തിനു് ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറു് കോടി വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപു് അത്യുന്നത ഊഷ്മാവിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വൻ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണു് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നാവും മറുപടി. ... ... പക്ഷേ, എങ്കിൽ ആ ദ്രവ്യപിണ്ഡം എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഈ അത്യുന്നത ഊഷ്മാവു് എങ്ങനെയുണ്ടായി?" ഇവിടെയും പതിവു് ശൈലിയിൽ, പറയുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെ ഛർദ്ദിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ കേട്ടുകേൾവികളുടെ ചില 'മുട്ടും മുറിയും'! ഉയർന്നതെങ്കിലും നിശ്ചിതമായ സാന്ദ്രതയല്ലാതെ 'അനന്തമായ' സാന്ദ്രത എന്നൊന്നില്ല. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുടെയും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്താൽ നടത്തുന്ന അളവുകളും ഗണിതങ്ങളുമാണു് പ്രപഞ്ചോത്ഭവം സംബന്ധിച്ച അറിവുകളിലേക്കു് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നതു്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം 1373(+/- 12) കോടി വർഷങ്ങളാണു്. സ്വാഭാവികമായും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കൃത്യമായി വായനക്കാരെ അറിയിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ലേഖകന്റെ ലക്ഷ്യം ദ്രവ്യപിണ്ഡവും അത്യുന്നത ഊഷ്മാവും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വഴി തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വജ്ഞാനത്തിനു് മുന്നിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഭോഷന്മാരാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു് നിഷ്പ്രഭരാക്കുക എന്നതാണെന്നതു് വ്യക്തം. ദൈവമെന്നു് കേൾക്കുമ്പോൾ കൗപീനത്തിൽ മൂത്രിക്കുന്നവരാണു് വായനക്കാർ എങ്കിൽ ഇതല്ല, ഇതിൽ അപ്പുറവും തട്ടിമൂളിക്കാം. ലേഖകന്റെ 'ഇഷ്ടപത്രം' ദീർഘകാലപരിശ്രമഫലമായി അതിനുപറ്റിയ ഒരു വായനാസമൂഹത്തെ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു് വച്ചിട്ടുമുണ്ടല്ലോ. മറുപടിയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളും വിഡ്ഢികളും ചോദിക്കാറുണ്ടു്. മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ ഏതായാലും ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞല്ല എന്നു് ന്യായമായും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അറിവോ വിദ്യാഭ്യാസമോ വേണമെന്നില്ല. സംശയമുള്ളവർ ഭാരതത്തിലെ വിവിധ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാഴ്ചക്കാരായി പോയാൽ മതി. അവിടെ വരുന്ന ഭക്തരിൽ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയാത്തവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റെടുത്താൽ സംശയം മാറിക്കിട്ടും. ആദിസ്ഫോടനത്തിനും മുൻപു് എന്നൊരു ലേഖനം ഏതാനും നാൾ മുൻപു് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. ദൈവം ആറു് ദിവസം കൊണ്ടു് സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് അതുകൊണ്ടു് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലാത്തവർക്കു് വേണമെങ്കിൽ അതു് വായിച്ചു് നോക്കാവുന്നതാണു്.

വീണ്ടും മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌: "ദൈവമെങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നു് ചോദിക്കുന്നവർ ശാസ്ത്രത്തിനു് മറുപടി കണ്ടെത്താനാവാത്തവയെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ വിളിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ദ്രവ്യത്തിനു് പിണ്ഡം എന്ന ഗുണം നൽകുന്ന കണങ്ങളെ 'ദൈവകണം' (ഹിഗ്സ്‌ ബോസോണുകൾ - Higgs Boson) എന്നാണവർ പേരിട്ടു് വിളിക്കുന്നതു്." ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു: ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നു് വെളിവുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. അവർ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നതു് ചാണ്ടി ഉപദേശിമാരുടെ ആഗ്രഹസ്വപ്നം മാത്രമാണു്. ദൈവത്തിന്റെ കാവൽ പടയാളികൾ എന്നു് സ്വയം അവരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനശൂന്യരല്ലാതെ, ഒരു ദൈവവും ശാസ്ത്രപഠനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു് ദൈവം ഒരു തടസ്സമോ സഹായമോ അല്ല. അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം. മുകളിൽ ദ്രവ്യപിണ്ഡം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നു് ചോദിക്കാനായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 'കൊട്ടക്കമ്മതി' പ്രായത്തെ കരുവാക്കിയതുപോലെ, ഇവിടെയും ഹിഗ്സ്‌ ബോസോൺ എന്നാൽ എന്തെന്നതല്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവയെ 'ദൈവകണങ്ങൾ' എന്നു് വിളിക്കുന്നു എന്നതാണു് വായനക്കാർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായി മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന 'അതിപ്രധാനമായ' കാര്യം. ഹിഗ്സ്‌ ബോസോണുകളെ ദൈവകണങ്ങൾ എന്നു് വിളിക്കുന്നതിനു് മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. 1993-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? എന്ന Leon Lederman-ന്റെ രസകരമായ ഒരു പുസ്തകത്തിനു് ലഭിച്ച വൻസ്വീകരണം വഴി ഹിഗ്സ്‌ ബോസോണുകൾക്കു് ലഭിച്ച ഒരു 'ഓമനപ്പേരു്' മാത്രമാണതു്. ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ കണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ, പിണ്ഡമില്ലാത്ത ഫോട്ടോണുകളും താരതമ്യേന പിണ്ഡം കൂടിയ W and Z ബോസോണുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനു് വിശദീകരണം ലഭിക്കുമെന്നു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മുകളിലെ ലിങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വായിക്കാം.

ഇതുപോലെ, ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ വാലും തലയുമില്ലാതെ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ചവറു് പത്രങ്ങൾ വിലകൊടുത്തു് വാങ്ങി വായിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്തു് പറയാൻ? ഇതുപോലുള്ള 'പാണ്ഡിത്യം' വിസർജ്ജിച്ചു് വച്ചിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ പണം കൊടുത്തു് വാങ്ങി വായിച്ചു് കൂടുതൽ വിഡ്ഢിയാവുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം സ്വയം നല്ല നാലു് തെറി വിളിക്കുന്നതാണു്. പണമെങ്കിലും ലാഭിക്കാം. തന്നെത്തന്നെ തെറിവിളിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കു് പണം കൊടുക്കണമോ? മലയാളി അവനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥ! അതിനെന്താ? നമുക്കു് അദ്വൈതമുണ്ടല്ലോ? പിന്നെന്തുവേണം?

ഈ വിധത്തിൽ 'കടുകട്ടി ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ' അമ്മാനമാടിയശേഷം മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ വീണ്ടും ഇരുണ്ടദ്രവ്യം (dark matter) എന്ന 'ദൃശ്യദ്രവ്യത്തിലേക്കു്' മുങ്ങാം കുഴിയിടുന്നു! ഈ 'ദൃശ്യദ്രവ്യത്തെ' കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടു് ആ മാന്യദേഹം കാണാത്ത ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. 'ദൃശ്യം' എന്നാൽ 'കാണാവുന്നതു്' എന്നായതിനാൽ, അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതു് അദൃശ്യദ്രവ്യം എന്നായിരിക്കാനാണു് സാദ്ധ്യത. Dark matter ദൃശ്യദ്രവ്യമാണെങ്കിൽ കാണാതെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നതെങ്ങനെ? ദൈവവിശ്വാസം കേറി ആവാഹിച്ചാൽ പിച്ചും പേയും പറയുന്നതു് കേരളത്തിൽ അസാധാരണമല്ല എന്നതിനാൽ ഇതും ആ വകുപ്പിൽ പെടുത്താമെന്നു് തോന്നുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്വാമിമാരുടെയും അമ്മമാരുടെയും ആസാമിമാരുടെയുമൊക്കെ മുന്നിലേക്കു് ആത്മീയം കേറി ആവാഹിച്ച ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇടിച്ചല്ലേ കയറുന്നതു്? എന്താ അവിടെയൊക്കെ മേളം? ലേഖകൻ Dark energy-യെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അതിനെപ്പറ്റി എന്തുകൊണ്ടോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അത്രയും ഭാഗ്യം.

ശാസ്ത്രത്തെ അങ്ങനെ അച്ചൂടും മുച്ചൂടും തല്ലി വശംകെടുത്തിയശേഷം മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ ബൈബിളിന്റെ ദിവ്യപ്രകാശത്തിലേക്കു് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കു് ഓരോ വാക്യങ്ങളായി എടുത്തു് പരിശോധിക്കാം:

"ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച എത്ര മുന്നോട്ടു് പോയാലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരികയേ ഉള്ളു."

ദൈവം സർവ്വശക്തനാണെന്നു് ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉടനെ തിരുത്തുക! ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്കും വളർച്ച ആവശ്യമാണു്. അതങ്ങനെ വളർന്നു് വളർന്നു് വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും! പറയുന്നതു് അന്ധശാസ്ത്രവിശ്വാസികളായ അണ്ടൻ-അടകോടൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നുമല്ല, സാക്ഷാൽ മാനുവൽ ജോർജ്ജാണു്. കണ്ണടച്ചു് വിശ്വസിക്കാം.

"ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു. ആഴത്തിനു് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു" ബൈബിളിലെ ഇതുവരെ ആരും കേൾക്കാത്ത ഈ ആദ്യവരികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: "ആദിയിൽ എന്നു് പറയുന്നതു് നമ്മുടെ കാലത്തിനും മുൻപേയുള്ളതാണു്. ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്ന മഹാവിസ്ഫോടനവും ദ്രവ്യപിണ്ഡവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിനു് മുൻപു്."

മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറയാം. 'ആദിയിൽ' എന്നു് പറയുന്നതു് മഹാവിസ്ഫോടനത്തിനും ദ്രവ്യപിണ്ഡത്തിനും (പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക: ആനപ്പിണ്ഡമല്ല, ദ്രവ്യപിണ്ഡം! ദ്രവ്യപിണ്ഡം!!) ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മുൻപുള്ള കാലമാണു്! പിടികിട്ടിയോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, അവസാനമായി ഒരുപ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം. പിള്ളേരോടു് കഥ പറയുന്നതുപോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാൻ പറയരുതു്. ആൾക്കു് വേറെ ജോലിയുണ്ടു്. അതായതു്, ആദ്യവെടി, സോറി, ആദിസ്ഫോടനം സ്ഫോടുന്നതിനു് മുൻപുതന്നെ യഹോവ ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദിയിൽ സ്ഫോടനം സ്ഫോടിയ സമയത്തു് ഭൂമിമലയാളത്തിനു് എന്തു് സംഭവിച്ചു? ഭൂമിമലയാളത്തിനു് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവിടെയുള്ളവർ പതിവുപോലെ സീരിയലുകൾ മാറിമാറി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മഹാസ്ഫോടനം സ്ഫോടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു് എന്തു് സംഭവിച്ചു? അവയ്ക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മനുഷ്യപുത്രൻ കാഹളനാദവുമായി മേഘപ്പുറത്തുകയറി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവു് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്കു് വീഴാനുള്ളതുകൊണ്ടു് തത്കാലം നിന്നിടത്തുതന്നെ നിൽക്കാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു! ഇപ്പറഞ്ഞ ഈ 'ആദിയിൽ' എന്നതിനും മുൻപു്, അതായതു്, ആദിസ്ഫോടനത്തിനും മുൻപുള്ള 'ആദിയിൽ' എന്ന ആദിക്കും മുൻപു് എന്തായിരുന്നു എന്നതിനേ സംബന്ധിച്ചും മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ടു്. "അതു് ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഇനിയൊരു 200 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും." ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏതു് ലാർജ്ജ്‌ ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡറിൽ നിന്നുമാണു് ലഭിച്ചതു്? കൊളൈഡരിൽ നിന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാഡറിൽ നിന്നു് ലഭിച്ചതാണു്.

അടുത്തതായി മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ കൈവയ്ക്കുന്നതു് പൗലോസ്‌ ശ്ലീഹായിലാണു്. തന്നെ, തന്നെ, ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഭോഷത്വമാക്കി കലക്കി കയ്യിൽ കൊടുത്ത ഒറിജിനൽ ദൈവത്തിന്റെ യോഗ്യത ഘോഷിക്കാനായി യേശു നേരിട്ടു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത വിശുദ്ധനായ പൗലോസ്‌ ശ്ലീഹാ! (കൊരിന്ത്യർ 1 :20) സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നതാണു് മനുഷ്യനു് നല്ലതെന്നും, മനുഷ്യർ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം നയിക്കുന്നതു് ദുർന്നടപ്പു് ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും പഠിപ്പിച്ചു് സകലജീവികളിലും ഉള്ളതുപോലെ മനുഷ്യരിലും ഉള്ള പ്രകൃതിസഹജതയിൽ കാളകൂടം കലക്കിയ യഹൂദനായ അതേ പൗലോസ്‌! (കൊരിന്ത്യർ 7: 2) കള്ളനാണയം എന്നു് നീറ്റ്‌സ്‌ഷെ വിശേഷിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനേതാവു്! ആദിയിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന പരമരഹസ്യം ദൈവത്തിനു് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന തന്റെ അത്യുഗ്രൻ ഹൈപ്പോത്തെസിസ്‌ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനാണു് മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ പൗലോസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതു്. "ആർക്കറിയാം?" എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ ഏതു് വീട്ടമ്മയും നിശ്ശേഷം തീർക്കുമായിരുന്ന ഒരു നിസ്സാരപ്രശ്നം!

മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ തുടരുന്നു: "പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളക്കു് അതാണു് ലോകം. അതുപോലെയാണു് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. കാണുന്നതിൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നു് അവൻ കരുതുന്നു." പൊട്ടക്കിണറും തവളയും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല, ചില മനുഷ്യർ കാലാകാലങ്ങളായി തന്നെയും പിന്നെയും പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തവളകളുടെ അടുത്തേക്കു് ചെന്നു് വീഴാറുണ്ടു്. ദുഃഖിതരായ മനുഷ്യർ ആശ്വാസം തേടി ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണശക്തിയാലെന്നപോലെ കടൽത്തീരത്തേക്കു് പോകുന്നതു്, ആദിയിൽ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം സംഭവിച്ചതായ കടൽ മനുഷ്യനു് ഒരുതരം മാതൃസാന്നിദ്ധ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാലാവാമെന്നു് എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൂർവ്വകാലബന്ധമാണോ ചില മനുഷ്യരെ പൊട്ടക്കിണറും തവളകളുമായി ഇത്ര ഗാഢമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു് എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും, തവളയുടെ ആദിസ്ഫോടനവും പിണ്ഡദ്രവ്യവുമൊക്കെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽതന്നെ! അവറ്റകൾ എന്തുകൊണ്ടു് പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ മാമൂദീസ മുങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളായി, "ഈ കളിയും കളിയല്ല, ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ല" എന്ന ഏതോ സിൽമയിലെ അദ്വൈതമന്ത്രം പോലെ, കാണുന്നതിൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല? എങ്കിൽ ആദ്യകുർബ്ബാനയും വിളിച്ചുചൊല്ലലും വിവാഹവും വീടു് വെഞ്ചരിപ്പും അന്ത്യകൂദാശകളും മിതമായ നിരക്കിൽ ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വച്ചുതന്നെ സഭാപിതാക്കൾ നടത്തിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ? സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനു് അവറ്റകളും അവകാശികളാവുമായിരുന്നില്ലേ? മണ്ടൻ തവളകൾ!

മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ പറയുന്നു: "ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളു എന്നു് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ കാലം കടക്കുമ്പോൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ കണ്ടെത്തിയെന്നു് വരാം. അപ്പോൾ അതിലും വിശ്വസിക്കുന്നു." മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌ പറയുന്ന ദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമേ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കുള്ളു. പക്ഷേ, എന്തുചെയ്യാം? ദൈവത്തിനു് ഒരുപാടു് ഒരുപാടു് ഇപ്പുറത്തുള്ളതുപോലും തങ്ങൾക്കു് അറിയില്ല എന്നറിയാവുന്നവരാണു് ശാസ്ത്രബോധമുള്ള മനുഷ്യർ. അങ്ങനെയുള്ളവരോടു് വളരെ പരിമിതമായ അവരുടെ അറിവിന്റെ ഒരംശം പോലും തലച്ചോറിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മതപണ്ഡിതൻ "ഹോക്കുസ്‌ പോക്കുസ്‌! ദാണ്ടെ, നിന്റെ ദൈവം" എന്നും പറഞ്ഞു് വന്നാൽ അതു് മുഖവിലക്കെടുത്തു് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കണം. ഭ്രാന്തന്മാർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു് ശാസ്ത്രം ഓരോരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതു് വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയാറാവുന്നതു്. കാരണം, അത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ മാനുഷികമായ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നവയാണു്. അല്ലാതെ, കഞ്ചാവടിച്ചു് കാട്ടിൽ കിറുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ (തപസ്സു് എന്നും പറയും) ചില ആസാമിമാരുടെ തലയിൽ രൂപമെടുക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഭാവനാസൃഷ്ടികൾ പോലുള്ള മസ്തിഷ്കഭൂതങ്ങളല്ല കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ. അതാണു് ശാസ്ത്ര'വിശ്വാസവും' ദൈവവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ വസ്തുത ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിച്ചു് പറയാനാവുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശം പോലുമറിയാൻ ഇതുവരെ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിയാമെന്നും അനുഭവിക്കാമെന്നുമൊക്കെ പറയുന്നതു് മാനസികവിഭ്രാന്തിയല്ലാതെ മറ്റെന്താണു്? ഏതെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനമോ വെളിപാടോ കൊണ്ടു് പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ ആ യോഗ്യന്മാർക്കു് അതേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായ ശ്യാമദ്രവ്യവും ഹിഗ്സ്‌ ബോസോണുമൊക്കെ 'പുൽപം' പോലെ അറിയാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയേണ്ടതല്ലേ? അതെങ്ങനെ? അത്തരം വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ആത്മീയർ അഥവാ കേട്ടിട്ടുണ്ടെണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതു് അവയെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയ ശേഷമാണു്. ശാസ്ത്രം അവയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങടെ കിത്താബിൽ അതു് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അളിഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനവുമായി എത്താനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കൊള്ളാത്ത സർവ്വജ്ഞാനികൾ!

കോടാനുകോടി ഗാലക്സികൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്കു് അവയിൽ ഓരോന്നിലേയും അനവധി 'സൗരയൂഥങ്ങളിലെ' ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനും ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാവാൻ തീർച്ചയായും സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. അത്തരം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതു് ഒരു നൂറു് ഗ്രഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യരോടു് രൂപത്തിലോ ബുദ്ധിശക്തിയിലോ അകന്ന സാമ്യമെങ്കിലും ഉള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നു് കരുതിയാൽ അവയും നിത്യജീവനു് അവകാശികളാവേണ്ടതല്ലേ? മതങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണെന്നതിനാൽ ദൈവം അവിടെയൊക്കെച്ചെന്നു് പണ്ടു് മറിയയോടെന്നപോലെ ചില അമലോത്ഭവ സൂത്രപ്പണികൾ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഓരോ മശിഹാ? ഓരോ ദൈവപുത്രന്മാർ? ഓരോ കുരിശുമരണങ്ങൾ? ഓരോ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകൾ?

മാനുവൽ ജോർജ്ജിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. പക്ഷേ, മാനുവൽ ജോർജ്ജിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ (ഇതൊരു സങ്കൽപം മാത്രമാണു്. അങ്ങനെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല!) സ്വന്തം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു്, സ്വന്തം ഉത്തമബോദ്ധ്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചു്, സ്വന്തം വിശ്വാസിസമൂഹങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു്, പഠിച്ച പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി ഒതുങ്ങിക്കഴിയാനും, യാതൊരു കാരണവശാലും ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാതിരിക്കാനുമാവും ശ്രമിക്കുക. കാരണം, ശാസ്ത്രം എന്നതു് ബൈബിളിലേതുപോലുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൽ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് എത്രയോ നംബർ വലിയ ചെരിപ്പാണു്.

ആദിസ്ഫോടനം, റിലേറ്റിവിറ്റി, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്‌, ഡാർക്ക്‌ മാറ്റർ, ഡാർക്ക്‌ എനർജി, ബ്ലാക്ക്‌ ഹോൾ, ഹിഗ്സ്‌ ബോസോൺ, മുതലായവ എത്രയോ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചിലതു് മാത്രമാണു്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരംശം. ഇവയെയൊക്കെ തലയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടു് നമുക്കു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവു് എന്നു് യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീമുകളും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ബൈബിളിലെ ചില വചനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നു് വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ബൈബിളിലെ പല പൊരുത്തക്കേടുകളും ഞാൻ പല ലേഖനങ്ങളിലായി എന്റെ മനുഷ്യർ, മതങ്ങൾ, ദൈവങ്ങൾ എന്ന ബ്ലോഗിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ അവയിൽ ചിലതുമാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1. സൂര്യനേയും ചന്ദ്രനേയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും യഹോവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് നാലാം ദിവസമാണെന്നിരിക്കെ, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയും ഉഷസ്സും ഉണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ? ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം മനുഷ്യരുടെ ഒരു കോടി ദിവസങ്ങളോ ഒരു കോടി വർഷങ്ങളോ ആവാമെന്ന വാദവും ഇതുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും? ഒരുകോടി വർഷം സന്ധ്യ? ഒരുകോടി വർഷം ഉഷസ്സു്? അതും നാലാം കോടി വർഷം വരെ സൂര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ? (ഉൽപത്തി 1: 1-19)

2. ബൈബിളിൽ ആദിമനുഷ്യൻ എന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആദാമിന്റെ മൂത്തമകനും സഹോദരഘാതകനുമായ കയീനെ യഹോവ ശിക്ഷിച്ചു് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവൻ നോദ്‌ എന്ന ദേശത്തുചെന്നു് തനിക്കൊരു ഭാര്യയെ എടുക്കുകയും അവൾ ഹാനോക്കിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. (ഉൽപത്തി 4: 16 17) ഈ കഥ ആദാം ആദിപുരുഷൻ എന്ന ബൈബിൾ നിലപാടുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും?

3. സോദോം-ഗോമോറായിലെ മനുഷ്യർ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ പട്ടണങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ നിന്നും തീയും ഗന്ധകവും വർഷിപ്പിച്ചു് പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ യഹോവ തീരുമാനിച്ചതിനു് കാരണം. അപ്പോൾ ദൈവം രക്ഷപെടുത്തിയ ലോത്തും രണ്ടു് പെണ്മക്കളും ആദ്യം സോവർ എന്ന പട്ടണത്തിലും അവിടെ നിന്നും എന്തു് കാരണത്താലോ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു പർവ്വതത്തിലെ ഗുഹയിലും ചെന്നു് പാർക്കുന്നു. അവിടെവച്ചു് അവന്റെ രണ്ടു് പെണ്മക്കളും അവനെ മദ്യം നൽകി ബോധമില്ലാത്തവനാക്കി അവനോടൊപ്പം ശയിച്ചു് ഗർഭിണികളാവുകയും മൂത്തവൾ മോവാബ്യരുടെ പിതാവായ മോവാബിനേയും ഇളയവൾ അമ്മോന്യരുടെ പിതാവായ ബെൻ-അമ്മീയേയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! പിതാവിൽ നിന്നും സ്വന്തം പെണ്മക്കൾ ഗർഭിണികളാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ പാപമാണോ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം? സോദോമും ഗോമോറായും നശിപ്പിച്ച ദൈവം അതുവഴി നേടിയ വിശുദ്ധകൃത്യം! ഇതുപോലൊരു നിസ്സാരപ്രശ്നത്തിൽ പോലും പരിണതഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതെ കാലിടറി വീഴുന്ന ഒരു ദൈവമാണോ ആദിസ്ഫോടനത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയുമൊക്കെ നടത്തിപ്പുകാരൻ? ദൈവത്തിന്റെ ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ചാണ്ടി ഉപദേശി മറ്റു് രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ അതൊക്കെ മുഖവിലക്കെടുക്കണമെന്നാണോ? (ഉൽപത്തി 19: 1-38)

4. യഹൂദർക്കു് യിസ്രായേൽ എന്ന പേരു് ലഭിച്ച കഥ: യഹോവ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ യാക്കോബുമായി മല്ലുപിടിക്കുന്നു. നേരം വെളുക്കുവോളം മല്ലുപിടിച്ചിട്ടും ജയിക്കാതെ ആയപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ തുടയുടെ തടം തൊട്ടു. അതുവഴി തടം ഉളുക്കിയിട്ടും, യഹോവ പിടിവിടാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും പിടിവിടാതിരുന്ന യാക്കോബിനു് 'ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും' മല്ലുപിടിച്ചു് ജയിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദൈവം യിസ്രായേൽ എന്ന പേരു് നൽകുകയായിരുന്നു! ആധുനികശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ തമോഗർത്തത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ യാക്കോബിനോടു് ഗുസ്തി പിടിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിൽ അവനെ തോൽപിക്കാൻ ദൈവത്തിനു് കഴിയുന്നുമില്ല! ഇത്രയും പോരേ ഹാലേലുയ്യ വിളിക്കാൻ? (ഉൽപത്തി 32: 22-32)

5. മോശെയോടു് "ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു" (പുറപ്പാടു് 3: 14) എന്നൊക്കെ വീരവാദം പറയുന്ന അരൂപിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അതേ പുറപ്പാടു് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്തു്: "മോശെയും അഹരോനും നാദാബും അബീഹൂവും യിസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതുപേരും കൂടെ കയറിച്ചെന്നു. അവർ യിസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടു; അവന്റെ പാദങ്ങൾക്കു് കീഴെ നീലക്കല്ലു് പടുത്ത തളം പോലെയും ആകാശത്തിന്റെ സ്വച്ഛത പോലെയും ആയിരുന്നു.യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രമാണികൾക്കു് തൃക്കയ്യാൽ ഒന്നും ഭവിച്ചില്ല. അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടു് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു." (പുറപ്പാടു് 24: 9-11) അതേസമയം പുറപ്പാടിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്തു് അതേ യഹോവ തന്നെ മോശെയോടു് പറയുന്നതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു: "നിനക്കു് എന്റെ മുഖം കാണ്മാൻ കഴികയില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കണ്ടു് ജീവനോടെ ഇരിക്കയില്ല. ... ... ഞാൻ കടന്നുപോകുവോളം എന്റെ കൈകൊണ്ടു് നിന്നെ മറയ്ക്കും. പിന്നെ എന്റെ കൈ നീക്കും. നീ എന്റെ പിൻഭാഗം കാണും. എന്റെ മുഖമോ കാണാവതല്ല." (പുറപ്പാടു് 33: 20-23) അങ്ങനെ, ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ യാക്കോബിനോടു് ഗുസ്തിപിടിക്കുന്ന യഹോവ, മോശെയടക്കമുള്ള യഹൂദപ്രമാണിമാരെയും മൂപ്പന്മാരെയും തന്നെ നേരിൽ കണ്ടു് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ച യഹോവ, ഇവിടെ മോശെയോടു് "എന്റെ മുഖം ആർക്കും കാണാവതല്ല എന്നും, നീ എന്റെ ചന്തി കണ്ടുകൊള്ളൂ" എന്നും പറയുന്നു! വിശ്വാസികളുടെ തലയിൽ ഇപ്പോഴും കോടാനുകോടി ഗാലക്സികളുടെ സ്രഷ്ടാവായി വാഴുന്ന അതേ ദൈവം! ഇതൊക്കെയും വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മാനസികാവസ്ഥക്കു് നൽകാൻ ഭ്രാന്തെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പേരുണ്ടോ?

വേണമെങ്കിൽ ഇനിയുമുണ്ടു് സകലപ്രപഞ്ചത്തിനും മുൻപേ നിലനിൽക്കുന്നവൻ എന്നു് വിശ്വാസികൾ ഘോരഘോരം ഘോഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൃഷ്ഠവിശേഷങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം! എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം (യഹോവയുടെ പൃഷ്ഠം കാണിക്കൽ) ബൈബിളിലെ 91-ാ‍ം പേജിൽ നിന്നെടുത്തതാണു്. ബാക്കിയുള്ളവ അതിനു് മുൻപുള്ള പേജുകളിൽ നിന്നും. പഴയനിയമത്തിൽ തന്നെയുണ്ടു് ആയിരത്തോളം പേജുകൾ. പുതിയനിയമം വേറെയും! ആ ഭാഗം ഇതുവരെ തൊട്ടുപോലുമില്ല.

അതുകൊണ്ടു് പ്രിയ വിശ്വാസി സുഹൃത്തുക്കളെ! ആരെന്തു് പറഞ്ഞാലും ചെവിക്കൊള്ളാതെ തീനാളത്തിലേക്കു് പറന്നടുക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന വിധം ഹിപ്നോട്ടൈസ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈയാംപാറ്റകളല്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ, ഇതുപോലുള്ള കിത്താബുകളും കക്ഷത്തിൽ വച്ചു് വലിയവായിൽ ശാസ്ത്രത്തെ കീറിമുറിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു് മുൻപു് ആദ്യം അവയ്ക്കുള്ളിലുള്ളതു് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു് അവ ചവറുകൾ ആണെന്നും ചവറുകൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. സഹജീവിസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിനീതമായ ഒരപേക്ഷയായി കരുതിയാൽ മതി.

94 comments:

അനിൽ@ബ്ലൊഗ് December 24, 2009 at 3:23 AM  

എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറേപ്പേര്‍ ഇതിനു പിന്നാ‍ലെ പോകാനുണ്ടാവും,അതൊരു അടിമത്തമാണ്.

ജയരാജന്‍ December 24, 2009 at 6:28 AM  

"അപ്പോൾ ആദിയിൽ സ്ഫോടനം സ്ഫോടിയ സമയത്തു് ഭൂമിമലയാളത്തിനു് എന്തു് സംഭവിച്ചു? ഭൂമിമലയാളത്തിനു് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവിടെയുള്ളവർ പതിവുപോലെ സീരിയലുകൾ മാറിമാറി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു." ഹ ഹ ഹ :) കൊള്ളാം ബാബു മാഷേ!

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ December 24, 2009 at 7:01 AM  

മാനുവല്‍ ജോര്‍ജിന്റെ ആ മണ്ടൂസന്‍ ലേഖനത്തെ ഇതിലും നല്ല രീതിയില്‍ വധിക്കാനാവില്ല. ഇത് കൂടുതല്‍ പേര്‍ വായിക്കും എന്ന് "പ്രത്യാശിക്കുന്നു". ബൈബിളിലെ കൂടുതല്‍ പരസ്പര വൈരുധ്യങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനു നന്ദി. ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിസ്മസ് ദിന സന്ദേശം പേറുന്ന ബ്ലോഗ്‌ എന്ന് ഇതിനെ ചരിത്രം വിലയിരുത്തട്ടെ. :-)

- സാഗര്‍ : Sagar - December 24, 2009 at 7:02 AM  

അമ്മ മകനോട് : "എടാ.. ഭാര്യവീട്ടില്‍ ചെന്നിട്ട് നീ ഞഞ്ഞാപിഞ്ഞാ വര്‍ത്താനം പറയരുത്... നല്ല കട്ടിയുള്ള വാക്കുകള്‍ 

പറയണം എങ്കിലേ ബാക്കി സ്ത്രീധനം കിട്ടൂ.."


ഭാര്യവീട്
----------

അമ്മായിയപ്പന്‍ : "ആഹാ.. കേറി വാ കേറി വാ ... എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള്‍ ??"

മരുമകന്‍ : "അമ്മിക്കല്ല്‌ ..."

അമ്മായിയപ്പന്‍ : ???????

മരുമകന്‍ : "ആട്ടുകല്ല്......ദേ.. ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ കട്ടിയൊള്ള വാക്കൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ..ബാക്കി കാശ് താ.."മാനുവല്‍ ജോര്‍ജ്ജ് അങ്ങേര്‍ക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് "കട്ടി"യുള്ള വാക്കുകള്‍ പറഞ്ഞു.. അന്നിട്ട് ബാക്കി കാശും ചോദിച്ചു.. ദാറ്റ്സ് ഓള്‍

യുവര്‍ ഓണര്‍..പരസ്യം
------------
പഴേ രണ്ട് വെടികള്‍
ഒന്ന്,രണ്ട് ..

അപ്പൂട്ടന്‍ December 24, 2009 at 7:35 AM  

ബാബുമാഷെ,
താങ്കളുടെ seekebi.com-ൽ ഒരു കമന്റിട്ടിരുന്നു, പക്ഷെ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്തുകണ്ടില്ല. മോഡറേഷൻ ഉണ്ടോ?
ഏതായാലും ആ കമന്റ്‌ ഇവിടെ കൂടി ഇടട്ടെ.

ഞാൻ മനോരമയിലും ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടു. ധ്യാനചിന്തകൾ മാത്രമേ പങ്കുവെയ്ക്കാവൂ എന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, മോഡറേഷൻ കഴിഞ്ഞ്‌ വെളിച്ചം കാണുമോ എന്നും അറിയില്ല, ഏതായാലും ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷവും കമന്റ്‌ ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച്‌ മാഷ്‌ അധികം എഴുതിക്കണ്ടില്ല. എന്റെ ചിന്തകൾ, അവിടെ എഴുതിയതിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ഇവിടെയും എഴുതട്ടെ.

സാമാന്യബുദ്ധിയ്ക്കും അതീതമായൊരു അസാധ്യലോജിക്‌ ആണ്‌ ഈ ധ്യാനലേഖകന്റേത്‌.
മനുഷ്യൻ ക്ലോണിങ്ങ്‌ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ ആവാസയോഗ്യമായ മറ്റൊരു ഗ്രഹം കണ്ടെത്തുന്നു.
ക്ലോണിങ്ങ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു.
അങ്ങിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്ത മനുഷ്യരായിരിയ്ക്കും അവിടുത്തെ ആദവും ഹവ്വയും.
ആദം, ഹവ്വ എന്നീ പേരുകൾ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്‌.
അപ്പോൾ തീരുമാനമായില്ലേ ഇതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യുണ്ടെന്ന്!!!!!


ഹൊ, അപാരം തന്നെ.
ഉംബർട്ടോ എക്കൊ പോലും ഇതുകേട്ടാൽ തന്റെ ഭാവനയുടെ പരിമിതിയോർത്ത്‌ നാണംകെട്ട്‌ തലതാഴ്ത്തും, തോൽവി സമ്മതിയ്ക്കും.
Panspermia ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഭാഗ്യം.

ഒരു സംശയം ബാക്കി.
ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനും ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ്‌ ക്ലോൺ ചെയ്ത്‌ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ?
അങ്ങിനെയെങ്കിൽ നാമെന്തിന്‌ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരേ?
അവർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നതിനാൽ പിന്നെ ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ?
ഇനി അഥവാ അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും അവർക്ക്‌ നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലൊ. (പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ രീതിയിൽ ഉറക്കെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും കേൾക്കില്ല, പിന്നെയാണോ മനസിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ)

അപ്പൂട്ടന്‍ December 24, 2009 at 8:09 AM  

As expected മനോരമയിൽ എന്റെ കമന്റ്‌ വെളിച്ചം കണ്ടില്ല.
ഏതാണ്ട്‌ പത്ത്മുക്കാലിനാണ്‌ ഞാനെന്റെ കമന്റ്‌ ഇട്ടത്‌, 10.41-ലെ മെസേജിനുശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത്‌ 11.41-ലെ മെസേജ്‌ ആണ്‌.
സന്തോഷം.
മണ്ടത്തരം എഴുതിവെച്ചിട്ട്‌ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഇത്തരക്കാരുടെ പരിപാടി ഗംഭീരം.

raveesh December 24, 2009 at 8:35 AM  

ബാബു മാഷേ,

ലേഖനം പതിവുപോലെ ഗംഭീരം. അങ്ങേർക്ക് ഇതുപോലൊരു കൊട്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് വായിച്ചപ്പോഴേ തോന്നിയതാ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ താങ്കളുടെ ഈ ലേഖനം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ എത്തേണ്ട ഒന്നാണ്.

അപ്പൂട്ടൻ പറഞ്ഞപോലെ ഞാനും അവിടെ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മനോരമയുടെ സുഖിപ്പിക്കൽ പോളിസിയിൽ അതും വെളിച്ചം കണ്ടില്ല. അല്ലേലും അവിടെ അതു പതിവുള്ളതല്ലല്ലോ..

പുതുവത്സര ആശംസകൾ.
:)

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ December 24, 2009 at 9:46 AM  

അപ്പൂട്ടന്‍ ;

മനോരമക്കാരന്‍ പ്രതികരിക്കുക എന്ന ഓപ്ഷന്‍ വല്ല "അനുകൂല അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും" എന്നോ മറ്റോ ആക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമാന അനുഭവങ്ങള്‍ മറ്റു പലര്‍ക്കും ഉണ്ടാവും. മുന്‍പൊരിക്കല്‍ തമിഴ് നാട്ടില്‍ കുടുംബ വാഴ്ച, പ്രതികരിക്കാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെക്കയച്ച പ്രതികരണം വെളിച്ചം കണ്ടില്ല. ( കേന്ദ്രത്തിലെ ഗാന്ധി ഫാമിലിയുടെ രാജവാഴ്ചയെ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രത്തിന് ഇത് ചോദിക്കാന്‍ എന്താണ് ധാര്‍മികമായ അവകാശം എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണത്തിന്റെ സാരാംശം.) .

മാനുവല്‍ ജോര്‍ജിനെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ...

സി.കെ.ബാബു December 24, 2009 at 9:54 AM  

ബുള്ളറ്റ്‌,
നന്ദി.

അനിൽബ്ലൊഗ്‌,
ഇതിനു് മാത്രം പിന്നാലെയേ പോകാവൂ എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരം ചവറുകൾ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്?

ജയരാജൻ,
നന്ദി.

ബിജു ചന്ദ്രൻ,
നന്ദി.

സാഗർ,
ഹ ഹ! :)

അപ്പൂട്ടൻ,
അപ്പൂട്ടന്റേതടക്കം മൂന്നു് കമന്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടോ സ്പാമിലേക്കു് പോയി. അവ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ക്ലോണിംഗ്‌, ബഹിരാകാശടൂറിസം, ബഹിരാകാശഗവേഷണം, റഷ്യ, അമേരിക്ക, 'അമ്മിക്കല്ലു്, ആട്ടുകല്ലു്' (കട. സാഗർ) മുതലായ കട്ടിയുള്ള പദങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ പറയുന്നതു് എന്താണെന്നു് അവർക്കുതന്നെ അറിയില്ല. എന്റെ ബ്ലോഗുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തതു് പോസ്റ്റിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കാനും കൂടിയാണു്. ക്ലോണിംഗിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. വേണമെങ്കിൽ ജോർജ്ജിനും കൂട്ടർക്കും വായിക്കാം. അതുകൊണ്ടു് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തക്കാർക്കു് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ എന്നതു് മറ്റൊരു കാര്യം.

raveesh,
നന്ദി. മനോരമ വായിക്കുന്നവർ മുതലാളിയുടെ അഭിപ്രായം മാത്രം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായതിന്റെ കുഴപ്പം.

liliya December 24, 2009 at 5:29 PM  

i think samuel george got inspiration from the story of that latest movie: 'avatar'.

Melethil December 24, 2009 at 6:39 PM  

ചിരിച്ചു നടു ഉളുക്കി മാഷേ,ഒരു ടോയ്ലെറ്റ് പത്രവും, കുറെ ഉപദേശിരോഗികളും..ബിജു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ "മികച്ച ക്രിസ്മസ് ദിന സന്ദേശം" തന്നെ, ഈ പോസ്റ്റ്‌!

cibu cj December 27, 2009 at 3:32 AM  

കുറച്ചുകൂടി ഒതുക്കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറേക്കൂടി വായനക്കാരുണ്ടായേനെ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്.

സി.കെ.ബാബു December 27, 2009 at 10:52 AM  

നന്ദന,
liliya,
Melethil,

നന്ദി.

cibu cj,
'എത്രപേർ' വായിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ എത്രപേർ 'വായിക്കുന്നു' എന്നതാണു് കാര്യം. ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ്‌ ഫുഡ്‌ രീതിയിൽ വായിച്ചിട്ടു് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത്തരക്കാർ മനോരമയും വനിതയും മാനുവൽ ജോർജിന്റേതുപോലുള്ള ലേഖനങ്ങളും വായിക്കുന്നതു് തന്നെ നല്ലതു്. അതായതു്, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മലയാളസാഹിത്യവും സിനിമയും മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ മത്സരിച്ചു് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു ആസ്വാദകവൃന്ദത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിരന്തരം താഴേക്കു് താഴേക്കു് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടിവരുന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സൃഷ്ടികൾ.

manu December 27, 2009 at 6:12 PM  

Dear CK Babu and friends,

I got the link of your blog from one of your friends.

Read your article. nicely presented. I understand your anger. But no way to support you. Because our beliefs are opposite. U call me a chandy upadeshi, nice phrase. I enjoyed it. I don't wish to argue with you because there is no need in it. You can believe in your own way. and me in my way.

I am a graduate in physics. But I admit that i have no knowledge like yours. You know everything about universe.

You can think that what you believe is the truth. but don't say that others beliefs are wrong. Everyone has the right to believe in their own way.

I am not a bible pundit nor an upaseshi or mathaprabhashakan. I am only a journalist. I wrote that article for the religion channel of Manorama online. It was written for the readers who believe in GOD.

Hope that one day we can sit together and talk more on this subject.

Read all the comments. I realy enjoyed one by sagar.

Regards
Manuel George

manu December 27, 2009 at 6:14 PM  
This comment has been removed by the author.
സി.കെ.ബാബു December 28, 2009 at 12:41 AM  

പ്രിയ മാനുവൽ ജോർജ്‌,

പ്രതികരിച്ചതിനു് ആദ്യമേ നന്ദി. രണ്ടു് ലേഖനങ്ങളുടെയും, ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കുന്നവരുടെയും ഭാഷ മലയാളമായതിനാൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കു് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു. അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നു് കരുതുന്നു. ഇതു് കമന്റിനുള്ള മറുപടി മാത്രമാണു്. ഒരു ചർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നു് സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്കു് നിങ്ങളെ അതിനു് നിർബന്ധിക്കുകയല്ല ലക്ഷ്യം.

കമന്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്കു്:

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും, ലേഖകന്റെയോ മറ്റു് വിശ്വാസികളുടെയോ മനസ്സുമാറ്റുകയല്ല ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിശ്വാസികളുടെയോ മാനുവലിന്റെയോ സപ്പോർട്ട്‌ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊരർത്ഥം അതിനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തതക്കായി പറയുന്നു: അങ്ങനെയൊരു സപ്പോർട്ട്‌ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

എല്ലാ കമന്റുകളും വായിച്ച സ്ഥിതിക്കു് Melethil-ന്റെ "ചിരിച്ചു് നടു ഉളുക്കി" എന്ന കമന്റും വായിച്ചുകാണുമല്ലോ. ഏതാണ്ടു് ആ രീതിയിലായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ കമന്റുകളും. പോസ്റ്റിലെ എന്റെ 'കോപം' മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന മാനുവലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായി അവരെല്ലാവരും തന്നെ അതിൽ കണ്ടതു് നർമ്മമാണു്. നർമ്മം കലർത്തി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു് വസ്തുതകൾ വസ്തുതകളല്ലാതാവുന്നുമില്ല. മനുഷ്യരുടെ പാപവും, ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ശിക്ഷാവിധിയുമൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെ ലോകത്തിലല്ലേ? ഇവിടെ കോപത്തിന്റെയും താപത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മാനുവൽ ഒരു ലേഖനമെഴുതി. അതിൽ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി തിരുകിക്കയറ്റിയിരുന്ന കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങളും, മാനുവലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവവചനവും നിത്യസത്യവുമായ ബൈബിളിൽ നിന്നും ആ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്നു് തെളിയിക്കാൻ മതിയായ കുറെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അവയിൽ വസ്തുതകൾക്കു് നിരക്കാത്തതായി വല്ലതുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നല്ലോ. പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ച ആരും ഇതുവരെ അവയുടെ വസ്തുനിഷ്ഠതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇത്രയും മാനുവൽ മനസ്സിലാക്കിയ എന്റെ 'കോപ'ത്തെപ്പറ്റി.

നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്സ്‌ ഗ്രാജ്വേറ്റാണെന്നതു് നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ, അതു് നിങ്ങൾക്കു് ഫിസിക്സിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കുറയ്ക്കുകയല്ല, കൂട്ടുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. സി.കെ.ബാബുവിനു് പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാമെന്നും, മാനുവൽ ജോർജിനു് അവനെപ്പോലെ അറിവില്ലെന്നുമല്ല, മനുഷ്യർക്കാർക്കും പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി കാര്യമായ ഒരറിവും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്സ്‌ ഗ്രാജ്വേറ്റ്‌ പറയേണ്ടിയിരുന്നതു് എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 'വെറും നാലുശതമാനം' മാത്രമേ മനുഷ്യനു് അറിയാവൂ എന്നു് മാനുവൽ തന്നെയാണു് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയതു്. അതുപോലുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും നാഥനായ ദൈവത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അറിയാമെന്നു് പറയുന്നതിലെ മണ്ടത്തരമാണു് ഞാൻ പോസ്റ്റിലൂടെ വരച്ചുകാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും. ഇത്തിരിപ്പോന്ന മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിലോ, ഒത്തിരിപ്പോന്ന ദൈവജ്ഞാനത്തിലോ എല്ലാമറിയാമെന്ന അഹംഭാവം? വിശുദ്ധ പൗലോസ്‌ ശ്ലീഹാ എന്തു് പറയുന്നു?

cont'd

സി.കെ.ബാബു December 28, 2009 at 12:42 AM  

ഫിസിക്സിലോ, കെമിസ്ട്രിയിലോ, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലോ, ജിയോളജിയിലോ, അസ്ട്രോണമിയിലോ, ചരിത്രത്തിലോ, സാഹിത്യത്തിലോ ഒക്കെ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തരബിരുദമോ ഡോക്ടറേറ്റോ ഉള്ള ഓരോരുത്തരും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ 'നാലു് ശതമാനം' അറിയുന്നവരാണെന്നു് വെളിവുള്ള ആരെങ്കിലും പറയുമോ? മോശെയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെയും പ്ലാറ്റോയുടെയും യേശുവിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റേയുമൊക്കെ കാലത്തിൽ നിന്നും എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായി ഇന്നു് ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖയും അതീവസങ്കീർണ്ണമാണെന്നും അവയിലെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി അറിവുനേടുക എന്നതു് മനുഷ്യസാദ്ധ്യമല്ലെന്നും ഒരു ഫിസിക്സ്‌ ഗ്രാജ്വേറ്റായ മാനുവലിനും അറിയാമായിരിക്കണം. ഏതാണ്ടു് മൂവായിരവും രണ്ടായിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറുമൊക്കെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ദൈവാധിഷ്ഠിത പ്രപഞ്ചവിശദീകരണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന ബോധം പോലും ഫിസിക്സ്‌ ഗ്രാജ്വേഷൻ വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ബിരുദധാരികളെ സൃഷ്ടിച്ചു് വിടാൻ വേണ്ടി ഒരു സമൂഹം ചിലവഴിക്കുന്ന തുക, മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, കറൻസിയാക്കി കത്തിച്ചു് ചാരം തെങ്ങിനു് വളമാക്കുകയാണു് ചെയ്യേണ്ടതു്.

സത്യത്തിലെ എന്റെ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി: ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വസ്തുതകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും മാത്രമേ എന്നെ അലട്ടുന്നുള്ളു. അല്ലാതെ, ഞാൻ ഒരു 'സത്യത്തിലും' വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം, അതെന്നെ എങ്ങും എത്തിക്കുന്നില്ല. മരണശേഷമുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിലും നരകത്തിലുമൊന്നും എനിക്കു് തത്കാലം വലിയ താത്പര്യവുമില്ല. അതൊക്കെ ചത്തു് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ? അതിനു് ആദ്യം മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു് കഴിയണ്ടേ?

'ചാണ്ടി ഉപദേശി' എന്നു് വിളിച്ചതു് നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 'നാലു് ശതമാനത്തിന്റെ' ആയിരത്തിലൊന്നുപോലും അറിയാതെ എലിപിടിയന്മാരെപ്പോലെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ കിത്താബും കക്ഷത്തിൽ വച്ചു് നാടുനിരങ്ങി പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവത്തെ ഘോഷിക്കാൻ ലജ്ജിക്കാത്ത സകല സുവിശേഷഘോഷകരേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവനാണു് സാക്ഷാൽ ചാണ്ടി ഉപദേശി. അക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളും പെടണമോ എന്നു് ഒരു ഫിസിക്സ്‌ ബിരുദധാരിയായ നിങ്ങൾ സ്വയം അറിയണം എന്നേ എനിക്കു് പറയാനുള്ളു.

പണ്ഡിതനോ ഉപദേശിയോ മതപ്രഭാഷകനോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിനു് മനുഷ്യർ വായിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നതിനു് മുൻപു് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവാത്തവിധമെങ്കിലും ആ വിഷയം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും, അതിനായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കണമെന്നും ഒരു ജേർണ്ണലിസ്റ്റിനു് അറിയാമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ.

ഭാഗ്യത്തിനു് ഭാരതം ജനങ്ങൾക്കു് വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ ഉറപ്പു് നൽകുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യമാണു്. സ്വന്തജനതക്കു് 'വിശ്വാസത്തിന്റെ' മാനദണ്ഡത്തിൽ അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ വിരളമല്ല! ഞാൻ മാനുവലിന്റെ അടക്കം ആരുടെയും വിശ്വാസത്തിനു് എതിരല്ല. തന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീതീകരിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസി മറ്റു് മതങ്ങളെയോ ശാസ്ത്രത്തെയോ കരുവാക്കുകയല്ല, സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കുകയാണു് ചെയ്യേണ്ടതു് എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ, അതു് തനിക്കു് വേണ്ടതും അനുയോജ്യമായതുമായ ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാവരുതു്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതു് ജനവഞ്ചനയാണെന്നേ പറയാനുള്ളു. ബൈബിളിലെ വചനങ്ങളിൽ നിന്നും അനുചിതമായതു് മറച്ചുപിടിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ തെറ്റാണു് ശാസ്ത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതും. മാനുവലിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വേണ്ടുവോളം സംഭവിച്ചതും മറ്റൊന്നുമല്ല.

cont'd

സി.കെ.ബാബു December 28, 2009 at 12:43 AM  

സാമാന്യ മനുഷ്യർക്കുപോലും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വിഡ്ഢിത്തമെന്നും, അധമത്വമെന്നും, ലജ്ജാവഹമെന്നും തോന്നേണ്ടുന്ന, ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ തലയിൽ വച്ചുകെട്ടാവുന്നവയാണോ? അതുപോലൊരു ദൈവത്തിൽ, മനുഷ്യരെ അവർ 'ദൈവവിശ്വാസികൾ' ആയിപ്പോയി എന്നതിന്റെ മാത്രം പേരിൽ, ഇതുപോലൊരു ലേഖനം വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപുള്ള വൈജ്ഞാനികനിലവാരത്തിൽ പിടിച്ചുനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു് യുക്തിസഹമായ, മനസ്സാക്ഷിക്കു് നിരക്കുന്ന എന്തു് നീതീകരണമാണു് മാനുവലിനു് നൽകാനുള്ളതു്? ബൈബിളിൽ നിന്നും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിലനിൽക്കാത്തവയാണോ? അതുപോലെതന്നെ, ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണോ? ആണെങ്കിൽ അവ കമന്റായോ പോസ്റ്റായോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം!

അല്ലാതെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും 'വട്ടമേശസമ്മേളനം' നടത്തി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോടു് എനിക്കു് ഒരു യോജിപ്പുമില്ല. "വിളക്കു് കത്തിച്ചു് 'വട്ടമേശക്കു്' കീഴെ വയ്ക്കരുതു്" എന്നല്ലേ ദൈവോപദേശം! സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒറ്റയാന്മാരെയാണു് ദൈവം സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളതു്. മറ്റുള്ളവരിലേക്കു് 'ദൈവവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം' പടരരുതു് എന്നാവും കണക്കുകൂട്ടൽ! അതു് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം കാര്യം! എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിനും വരും ഒരുതരം ഇരട്ടത്താപ്പു്! അതുകൊണ്ടു് വിശ്വാസവിളക്കു് കത്തിച്ചു് ബ്ലോഗിൽ വച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗീയപ്രകാശം കൂടുതൽ പേരിലേക്കു് വെളിച്ചം പകരും, തന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചില്ല എന്നൊരു മനഃപ്രയാസം ദൈവത്തിനു് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.

manu December 28, 2009 at 12:46 PM  

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,

മലയാളത്തില്‍ ആദ്യം എഴുതാതിരുന്നത്, ഫോണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഞാന്‍ ആദ്യ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതു പോലെ എനിക്ക് ഇൌ വിഷയത്തില്‍ താങ്കളോട് തര്‍ക്കിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. കാരണം, ഞാന്‍ തോറ്റുപോകുകയേയുള്ളു. താങ്കളുടെ പാണ്ഡിത്യം അത്രയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്. എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കല്‍ നേരിട്ടു കാണുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കാം എന്നെഴുതിയത് ഒരു സൌഹൃദ മനോഭാവത്തോടെയാണ്. അല്ലാതെ, താങ്കള്‍ കരുതിയതു പോലെ ഒത്തുതീര്‍പ്പിനായുള്ള വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിനല്ല. അങ്ങനെയൊരു മേശയുടെ ചുറ്റുമിരുന്ന് സി.കെ.ബാബുവും മാനുവല്‍ ജോര്‍ജും സംസാരിച്ചാല്‍ തീരുന്ന തര്‍ക്കമല്ല. ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടക്കുന്ന തര്‍ക്കമാണിത്. മാത്രമല്ല, അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതില്‍ ഒരു കാര്യവുമില്ല.

താങ്കള്‍ക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേനത്തിനപ്പുറം ഒന്നുമറിയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാന്‍ വെറുമൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളില്‍ ഒരാള്‍. എന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നോ, ഞാന്ര്‍ എന്റെ ലേനങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ താങ്കള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും തിരയാതെ വെറുതെ ചാണ്ടി ഉപദേശികളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് എന്നെ താങ്കള്‍ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ടു. കൊള്ളാം. എഴുതുമ്പോള്‍ അതൊരു ഹരമാണ്. പക്ഷേ, ജീവിതത്തില്‍ അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല.

ഞാന്‍ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചുവെന്ന് എഴുതിയത് എല്ലാം അറിഞ്ഞവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലല്ല. മറുപടി എഴുതുമ്പോള്‍ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി താങ്കള്‍ ഫിസിക്സില്‍ കയറിപ്പിടിച്ചു. ഇന്നത്തെ സര്‍വകലാശാലയില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി താങ്കള്‍ എഴുതിയതു വായിച്ചു.
പ്രിയ സുഹൃത്തേ, താങ്കള്‍ പഠിച്ച സര്‍വകലാശാലയാണ് ശരി. എന്നെ പോലെയുള്ളവര്‍ പഠിച്ചതൊക്കെ വേയ്സ്റ്റ് !!

താങ്കള്‍ എഴുതിയതു പോലെ 'തല്‍ക്കാലം' എനിക്കും ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം. അങ്ങനെ 'തല്‍ക്കാല'ത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു താത്പര്യമില്ല. താങ്കളുടെ ഇൌ തല്‍ക്കാലം എന്നു മാറുമെന്നേ എനിക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളു.

താങ്കളുടെ വിശ്വാസം താങ്കളെ രക്ഷിക്കട്ടെ.

മാനുവല്‍ ജോര്‍ജ്

സി.കെ.ബാബു December 28, 2009 at 1:30 PM  

പ്രിയ മാനുവൽ ജോർജ്‌,
ഞാൻ ഒരു 'വിശ്വാസി' അല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് വിശ്വാസത്തിനു് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ, ആ ആശംസ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായ നിങ്ങൾക്കു് തിരിച്ചുതരുന്നു, അഥവാ, തിരിച്ചു് ആശംസിക്കുന്നു.

അപ്പൂട്ടന്‍ December 28, 2009 at 1:51 PM  

ശ്രീ മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌,
ഒരു ലേഖനം എഴുതിയാൽ അതിൽനിന്നും ഉയർന്നുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്‌ ഉത്തരം പറയാനെങ്കിലും താങ്കൾക്ക്‌ സാധിക്കണമായിരുന്നു. വായനക്കാരന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇതൊരു കലാസൃഷ്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലൊ. അത്‌ പറയാതെ പരിഭവം പറഞ്ഞുപോകുന്നത്‌ താങ്കളുടെ തന്നെ ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനത്തെയോ വിശ്വാസത്തെ തന്നെയോ സംശയിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നതാണ്‌.

താങ്കളുടെ വിശ്വാസം താങ്കളുടേതാണ്‌, അത്‌ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയുമില്ല. പക്ഷെ വിശ്വാസത്തേയും ശാസ്ത്രത്തേയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു half-baked ലേഖനം താങ്കൾ എഴുതുമ്പോൾ, അത്‌ അത്രതന്നെ ചിന്താശേഷിയുപയോഗിക്കാത്തവരടക്കമുള്ള പൊതുജനം വായിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ, താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത്‌ രണ്ടുശാഖകളോടുമുള്ള അനീതിയാണ്‌. താങ്കൾ പറഞ്ഞത്‌ ശരിയാണെന്ന് യുക്തിസഹിതം സ്ഥാപിക്കാനോ തെറ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനോ തയ്യാറല്ലാതെ "ഓ നിങ്ങളൊക്കെ വല്ല്യ തറവാട്ടുകാര്‌" എന്നമട്ടിലുള്ള പ്രതികരണം താങ്കളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു തന്നെ മങ്ങലാണെന്ന് താങ്കൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കരുതുന്നു.

മനോരമയിൽ കമന്റുകൾ മോഡറേറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ മാത്രം അവിടെ താങ്കൾക്ക്‌ രക്ഷപ്പെടാനായി.

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല December 28, 2009 at 3:10 PM  

ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു.

ലേഖനം മനസിരിത്തി വായിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തിരക്കൊഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും. ഇപ്പോൾ ഒന്നു ഓടിച്ചു നോക്കാനേ പറ്റിയുള്ളു. കണ്ടിടത്തോളം തന്നെ ഗംഭീരം .

സി.കെ.ബാബു December 28, 2009 at 3:32 PM  

അപ്പൂട്ടൻ,
ഇതാണു് ഇത്തരക്കാരുടെ സ്ഥിരം നംബർ. പറയുന്നതല്ല ഇക്കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. മാനുവൽ കമന്റ്‌ മലയാളത്തിൽ എഴുതാത്തതിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപോലെയാണു് അങ്ങേർക്കു് തിരിഞ്ഞതു്. മാനുവലിന്റെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു 'ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള സംസാരം'. അതിനെ ഞാൻ 'വട്ടമേശസമ്മേളനം' എന്നു് വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു് സമ്മേളനംവഴി ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നോ മറ്റോ തെളിയിക്കാനായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെയാക്കി. ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു് തെളിയിക്കുന്നത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബൈബിളിലെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണെന്നു് അംഗീകരിക്കാൻ. പക്ഷേ, അതിനു് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ വാലുപിടിച്ചു് സ്വയം അവരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നും താഴേക്കു്, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്കു് ഇറങ്ങിവരണം. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവരുടെ 'ദൈവം' ചെറുതായിപ്പോവും!

"മരണശേഷമുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിലും നരകത്തിലുമൊന്നും എനിക്കു് തത്കാലം വലിയ താത്പര്യവുമില്ല. അതൊക്കെ ചത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ? അതിനു് ആദ്യം മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചുകഴിയണ്ടേ?" എന്നു് ഞാൻ എഴുതിയതിലെ 'തത്കാലം' മാത്രം മതി മാനുവലിനു്! മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു് '3009-നു്' ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ 'തത്കാലം' എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണു് മനുഷ്യർ പറയുക? 'ചാണ്ടി ഉപദേശിയിൽ നിന്നും പിടിവിടാനും എന്തോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുപോലെ! അങ്ങേർ ഫിസിക്സ്‌ പഠിച്ചു എന്നെഴുതിയതു് എല്ലാം അറിയാവുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെന്നു് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോലും! അങ്ങനെ പലതും. ഇക്കൂട്ടരുമായുള്ള ചർച്ച ഒരിക്കലും എങ്ങും എത്താതെ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതൊക്കെത്തന്നെ. എന്തെങ്കിലും വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയും, അതാരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ മോങ്ങൽ തുടങ്ങും. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചു് ദൈവം എന്നതു് പൂഴിയിൽ ഉരുളാൻപോലും മടിക്കാത്ത അവന്റെ അപകർഷതാബോധത്തിന്റെ കോമ്പൻസേഷനാണു്. അതുവഴി അവർ എത്തിച്ചേരുന്നതു് രോഗിതം എന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരുതരം മാനസികാവസ്ഥയിലും! മറ്റു് മനുഷ്യരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലെ ഔന്നത്യപ്രകടനത്തിലൂടെ അതു് വെളിപ്പെടുന്നു.

അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത രണ്ടു് കമന്റുകൾ മാനുവൽ ജോർജെഴുതി. എന്നിട്ടും, എന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയോ, ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അങ്ങേർ വിളമ്പിയിരുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ ആ മാന്യദേഹം തയ്യാറായോ? അങ്ങനെയാണു് വിശ്വാസികൾ. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിലെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങി ബഹളം വയ്ക്കാനല്ലാതെ, വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായി പറയാനുള്ളതു് പറയുന്ന ഏർപ്പാടു് പണ്ടേ അവർക്കില്ല. കാരണം, വസ്തുതാപരമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള കോപ്പു് അവരുടെ പക്കലില്ല. അതേസമയം, മറുപടിയില്ലാതെ പിൻതിരിയേണ്ടിവരുമ്പോഴും തെറിപറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അതു് ചെയ്യാവൂ എന്നു് അവർക്കു് നിർബന്ധവുമാണു്.

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല,

സ്വാഗതം.

Haryjith December 28, 2009 at 7:13 PM  

Dear Babu Sir,

Your article is fantastic. One of my Orkut friend mailed me your message. Any how it is great. You have explained all the matters in a scientific way. Thanks and keep it up

With Regards

Abdu Raheem

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ December 28, 2009 at 11:13 PM  

മനോരമയിലെ ആർട്ടിക്കിളിനെല്ലാം മറുപടി എഴുതാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അതിനേ നേരം കാണൂ

വേറെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അപാരലേഖനം ഇവിടെ വായിക്കാം.
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?pageType=Article&contentType=EDITORIAL&programId=1073753314&articleType=English&tabId=7&contentId=6048969&BV_ID=@@@


ഹൈലൈറ്റ്സ്...
അഞ്ചാംരാത്രി മുതല്‍ പതിനാറാം രാത്രി വരെയാണു ശാരീരികബന്ധത്തിനു വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ തന്നെ 6, 8, 10, 12, 14, 16 എന്നീ രാത്രികളിലാണു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെ ബീജവും അണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനം നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആണ്‍സന്താനം ഉണ്ടാകുമെന്നു പറയുന്നു. 5, 7, 9, 11, 13, 15 എന്നീ രാത്രികളിലാണ് അണ്ഡബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നത് എങ്കില്‍ പെണ്‍സന്താനമാണുണ്ടാകുക എന്നാണു ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, സ്ത്രീയുടെ രക്തത്തിലും പുരുഷന്റെ ശുക്ളത്തിലുമുള്ള തകരാറുകള്‍ നിമിത്തം ഈ ആണ്‍പെണ്‍ സ്ഥിരീകരണം ചിലരില്‍ ശരിയായില്ലെന്നു
വരാമെന്നു വരാഹമിഹിരന്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എന്നും ഓണം എന്ന മട്ടില്‍ എല്ലാം എന്നുമാകാം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ. എന്നാല്‍, അശുദ്ധിദിവസവും അരുതാത്ത ദിവസവും ഉള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാല്‍ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നു ജ്യോതിഷം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

===================

പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോർക്കും കാണമാരിക്കും ഫിസിക്സിൽ ബിരുദമോ, മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പിജിയോ ഒക്കെ. ജെനിറ്റിക്സിൽ ബിരുദം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സൃഷ്ടിവാദവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മഹാന്മാരുള്ള നാടല്ലേ :)

ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി (മാത്രം)എഴുതിയതാണെന്ന് മാനുവൽ പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കാം. ദൈവവിശ്വാ‍സികളോട് എന്ത് വിഡ്ഡിത്തവും ശരിയെന്ന മട്ടിൽ പറയാം എന്നാണോ?

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ December 28, 2009 at 11:17 PM  

ബ്ലോഗ്ഗിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപയോഗം ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. പ്രിന്റ് മീഡിയക്കാർ അടിച്ചുവിടുന്ന ചവറിനെയൊക്കെ പൊളിച്ചടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായല്ലോ. പണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആത്മരോഷം കൊള്ളാൻ മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.

എന്തും എഴുതിവിടാം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവായിക്കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു :)

Jesudiener December 29, 2009 at 12:27 AM  
This comment has been removed by the author.
Mercy Amstrong December 29, 2009 at 12:37 AM  
This comment has been removed by the author.
mercy December 29, 2009 at 1:12 AM  

ബാബുവിന്,
അക്ഷരത്തെറ്റുകളും വാചക ഘടനയിലെ അനുസരണമില്ലായ്മയും കൊണ്ട് 'സമ്പന്നമായ' നിങ്ങളുടെ ലേഖനം വായിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈയുള്ളവനും
ഉണ്ടായി. മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും എഴുതാതിരുന്നാല്‍ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങള്‍ വലിയ ജ്ഞാനിയെന്നു സ്വയം ചിന്തിച്ച് നശിച്ചുപോകും എന്ന വേദനകൊണ്ട് കുറിക്കട്ടെ!
ക്രമംതെറ്റി പലതും വായിച്ചതിലൂടെ വന്നു ചേര്‍ന്ന ചില മാനസ്സീക പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യ വായനയില്‍ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ കഴിയും. ശാസ്ത്രീയതയെയും ആത്മീയതയെയും കാര്യമായി നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ വിവരണം ശാസ്ത്രീയമായ അജ്ഞത വിളിച്ചോതുന്നു. സൌരയുഥത്തിലെ ഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും ശാസ്ത്രം ഇക്കാലമത്രയും പഠനം നടത്തിയിട്ടും ഒരു കോണില്‍പോലും എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കാന്‍, താങ്കള്‍ക്കു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചും യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലായെന്ന് ലേഖനത്തില്‍ വ്യക്തമാണ്.
1950 കള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രം ശാസ്ത്രലോകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മൂലപദാര്‍ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബൈബിള്‍ രണ്ടായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസമോ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവോ ഇല്ലാത്ത നിരക്ഷരനായ ഒരു 'വൃദ്ധ' മുക്കുവന്‍ (ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ പത്രോസ്) ഇതെഴുതുമ്പോള്‍ ലോകം അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍ രണ്ടായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം, കാര്‍ബണ്‍ നൈട്രജന്‍ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങള്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോള്‍ നിരക്ഷരനായ ആ പഴയമുക്കുന്റെതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് കണ്ടെത്തലാണ് നടത്തിയത്? ആദത്തിന്റെ വാരിയെല്ലില്‍ നിന്നും സ്ത്രീയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിലും വലിയ 'ക്ലോണിംഗ്' ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചോ?
ഈ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും താങ്കള്‍ക്കു ആവശ്യമില്ലെന്നറിയാം. കാരണം, ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവരംകെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയില്‍ ചില പാടകള്‍ തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ചില എഴുത്തുകാര്‍ ഭാവിയില്‍ ഒരുപക്ഷെ വലിയ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകര്‍ ആയിതീര്‍ന്നേക്കാം. വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് ഇതിനു വളരെയധികം തെളിവുകളുണ്ട്.
ലോകത്ത് നിരവധി മതങ്ങളും മതസ്ഥാപകരും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്രയും അധികമായി വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നതും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ക്രിസ്തുമതവും യേശുക്രിസ്തുവും മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ ഓടിയെത്തിയ കാര്യമിതാണ്‌. മാങ്ങയില്ലാത്ത മാവില്‍ ആരും കല്ലെറിയാറില്ല. ഇതില്‍നിന്നും ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുമതവും നില നില്‍ക്കുന്ന ഏക സത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം.
ചില വ്യക്തികള്‍ കടുത്ത സുവിശേഷ നിന്ദകാരാകുന്നതിനു കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തിക്താനുഭാവങ്ങളായിരിക്കാം. ചെയ്തുകൂട്ടിയ തിന്മകളില്‍ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കില്ലെന്ന ചിന്ത അവരെ ഇത്തരം അപകടങ്ങളില്‍ കൊണ്ടെത്തിക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തിന്റെ കുറവുണ്ട്. നല്ലൊരു മനശ്ശാസ്ത്ര ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതും നല്ലതുതന്നെ. താങ്കളുടെ അസ്വസ്ഥതകള്‍ മുഴുവന്‍ ലേഖനത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
നല്ല അറിവിനായി പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരി മേഴ്സി ആംസ്ട്രോങ്ങ്‌.

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ December 29, 2009 at 3:55 AM  

പത്രോസായിരുന്നോ കാര്‍ബണ്‍, നൈട്രജന്‍ ഇത്യാതികള്‍ കണ്ടു പിടിച്ചത്! എന്റമ്മേ! ദൈവം ക്ലോണിംഗ് വഴി ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചു! എന്റെ സുവിശേഷം ചേച്ചീ ചികിത്സ വേണ്ടത് ആര്‍ക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി.'
(ഇത്ര കൂടിയ സ്റ്റേജില്‍ അത് ഫലിക്കുമോ എന്നറിയില്ല.)
nb : ആശയ ദാരിദ്ര്യം ആണ് "അക്ഷരത്തെറ്റുകളും വാചക ഘടനയിലെ അനുസരണമില്ലായ്മയും" ഒക്കെ കണ്ടു പിടിക്കലിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ആദ്യം മാനുവല്‍ ജോര്‍ജിന്റെ ലേഖനവും അതിനു ബാബു മാഷ് എഴുതിയ മറുപടിയും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്ക്. എന്നിട്ട് അതില്‍ വന്നിട്ടുള്ള ബൈബിള്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളെ കാര്യ കാരണ സഹിതം എതിര്‍ക്കൂ. ബ്ലോഗ്‌ വായനക്കാരില്‍ മന്ദ ബുദ്ധികള്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളതെന്ന്മനസ്സിലാക്ക്.

അപ്പൂട്ടന്‍ December 29, 2009 at 5:35 AM  

ബാബുമാഷെ, ക്ഷമിക്കണം, ചോദ്യം താങ്കളോടാണെങ്കിലും ഒരു ചെറു ഉത്തരം എഴുതണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നി.
മേഴ്സി....
പെട്ടെന്നൊരു പ്രൊഫൈൽ തട്ടിക്കൂട്ടി, അല്ലേ സഹോദരീ, എന്തുചെയ്യാം, അനോണിമസ്‌ കമന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ, അല്ലെ.
പക്ഷെ സഹോദരി തുടക്കത്തിൽ 'ഈയുള്ളവൻ' ആയതെങ്ങിനെയെന്ന് എനിക്ക്‌ മനസിലായില്ല. ആദ്യവാചകം സഹോദരി ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ, സ്വന്തം gender എന്താണെന്ന് ഉറപ്പിക്കൂ. അതിനുശേഷമല്ലേ ലേഖനത്തിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകളും വാചകഘടനാപ്പിശകുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളു.
സഹോദരി എത്ര ബ്ലോഗുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. ഈ എഴുതിയതുതന്നെ ഒന്നുമാറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക്‌ മതം മാറാം. രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ എന്നതിനുപകരം 1400 വർഷങ്ങൾ എന്നാക്കി അക്കാലത്തെ പ്രശസ്തമായ പേരുകൾ പത്രോസ്‌, ബൈബിൾ എന്നിവയ്ക്ക്‌ നൽകിയാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കി ഒരു കുത്തുപോലും മാറ്റേണ്ടിവരില്ല.

പറഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ ആരാ മിടുക്കൻ, കൃസ്തുവോ പത്രോസോ?

V.B.Rajan December 29, 2009 at 5:54 AM  

മാഷേ പൊസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരം ലേഖനങ്ങോളുടുള്ള പ്രതികരിക്കാന്‍ ഒരു വേദി കിട്ടിയത് നല്ല കാര്യമാണ്. സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ മത നേതൃത്വം എന്നും ഭയപ്പെട്ട ചരിത്രമാണുള്ളത്. സഭ ബ്ലോഗ് നിരോധിക്കണമെന്ന് ഉടനെ മുറവിളി കൂട്ടുമെന്നു കരുതാം. മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളില്‍ നിരോധനം ഉണ്ടല്ലോ.

പിന്നെ മനോരമ ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ ആള്‍ക്കുട്ടത്തിന്റെ തല്പര്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ്. അവര്‍ക്ക് ഇന്നും മകരവിളക്ക് ദിവ്യമാണ്. പുരോഹിത്യ ജൂബിലികള്‍ അവര്‍ക്ക് ആഘോഷമാണ്. അവര്‍ക്ക് കച്ചവട താല്പര്യം മാത്രമേയുള്ളൂ.

mercy said...

"ആദത്തിന്റെ വാരിയെല്ലില്‍ നിന്നും സ്ത്രീയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിലും വലിയ 'ക്ലോണിംഗ്' ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചോ?"

പിന്നെ അച്ചന്‍‌മാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ക്ലോണിങ്ങിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്. ദൈവം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് മഹാകാര്യവും, മനുഷ്യന്‍ ചെയ്താല്‍ അത് പാപവും.

mercy said...

"ചില വ്യക്തികള്‍ കടുത്ത സുവിശേഷ നിന്ദകാരാകുന്നതിനു കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തിക്താനുഭാവങ്ങളായിരിക്കാം. ചെയ്തുകൂട്ടിയ തിന്മകളില്‍ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കില്ലെന്ന ചിന്ത അവരെ ഇത്തരം അപകടങ്ങളില്‍ കൊണ്ടെത്തിക്കാം."

തങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയല്ലന്നു പറയേണ്ടിവന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ട്. ചെയ്തുകൂട്ടിയ തിന്മകളില്‍ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി ജനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന എളുപ്പവഴി സുവിശേഷകരാവുക എന്നതാണ്. പല മുന്‍‌ക്രിമിനലുകളും ഇപ്പോള്‍ സുവിശേഷ പ്രചാരകരാണ്. മദ്രാസിലെ മോന്‍ ഉദാഹരണം. കുറ്റവാളികളില്‍ 99% പേരും വിശ്വാസികളാണ്. ജയിലിലുള്ള വിശ്വസി അവിശ്വാസി അനുപാതം നോക്കിയാല്‍ മാത്രം മതി.

raveesh December 29, 2009 at 7:35 AM  


എന്നാല്‍ രണ്ടായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം, കാര്‍ബണ്‍ നൈട്രജന്‍ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങള്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോള്‍ നിരക്ഷരനായ ആ പഴയമുക്കുന്റെതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് കണ്ടെത്തലാണ് നടത്തിയത്?


ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിച്ചു !!!

സി.കെ.ബാബു December 29, 2009 at 9:09 AM  

mercy (മോളേ/മോനേ, ആന്റീ/ആന്റാ),

ഞാൻ നശിച്ചുപോകും എന്ന വേദന മാറിയെന്നു് കരുതട്ടെ! ഹാലേലുയ്യ!

വഴിയിൽനിന്നു് മാറിനിൽക്കു് മെഴ്സി ആംസ്ട്രോങ്ങേ!

- സാഗര്‍ : Sagar - December 29, 2009 at 10:38 AM  

ഫഗവാനേ...... എന്താ ഈ കേക്കുന്നേ....?

മ്യാഴ്സീ....... എന്നെ അങ്ങ്‌ട് കുല്ല്.....

സി.കെ.ബാബു December 29, 2009 at 11:51 AM  

കാൽവിൻ,
ആ ലേഖനം എഴുതിയ Prof. Desikom Reghunadhan സ്വന്തം നിർമ്മാണപ്രക്രിയ സംഭവിച്ച ദിവസത്തെപ്പറ്റി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നതു് നന്നായിരിക്കും. ദിവസം എണ്ണിയതിൽ എന്തോ പിശകു് സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. ഇതുപോലൊരു ഈച്ചപിടിയൻ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചശേഷം വായും തുറന്നു് ഇരകൾ വന്നുകയറുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാവും ആ മാന്യൻ! അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എന്തിനു് കുറ്റം പറയണം? മെഴ്സി ആംസ്ട്രോങ്ങിനെപ്പോലുള്ള ജനുസ്സുകൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ അത്ഭുതസിദ്ധിയുള്ള പണ്ഡിതരെ! അത്തരം ഏകതാനബുദ്ധിക്കാരും മനോരമപോലുള്ള പത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളിടത്തോളം 'മാസമുറ കം മക്കളുണ്ടാക്കൽ' പ്രൊഫസർമാർക്കു് കസ്റ്റമേഴ്സിനു് പഞ്ഞമുണ്ടാവുമെന്ന ഭയം വേണ്ട.

സാഗർ,
mercy, Mercy Amstrong, Jesudiener എന്നിവരുടെ കമന്റുകളുടെ സമയം നോക്കിയാൽ മൂന്നും ഒരാൾ തന്നെ എന്നേ ഊഹിക്കാനാവൂ. കുർബ്ബാനസമയത്തു് കുർബ്ബാനഅപ്പം യേശുവിന്റെ മാംസം ആയി മാറുന്നു എന്നു് പള്ളി ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരുതരം transubstantiation!

'Jesudiener' എന്ന ജർമ്മൻ വാക്കിനു് യേശുവിന്റെ വേലക്കാരൻ എന്നാണർത്ഥം. യേശുവിന്റെ വേലക്കാരി എന്നാവണമെങ്കിൽ Jesudienerin എന്നായിരിക്കണം. അതായതു്, 'മെഴ്സി' അടിവസ്ത്രത്തിനടിയിൽ 'മെഴ്സൻ' ആയതുകൊണ്ടു് ID തട്ടിക്കൂട്ടിയപ്പോൾ അറിയാതെ പുല്ലിംഗരഹസ്യം പുറത്തുവന്നു, അത്രതന്നെ! ഭക്ത(ൻ) 'മേഴ്സി'ക്കു് കക്കാനറിയാം, നിൽക്കാൻ ശീലിക്കുന്നതേയുള്ളു. വിശ്വാസിയല്ലേ? അത്രയൊക്കെ ബുദ്ധി കണക്കാക്കിയാൽ മതി! ദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർ എത്ര ഭോഷന്മാരാണോ അത്രയും നല്ലതു് എന്നല്ലേ പൗലോസ്‌ ശ്ലീഹാ പഠിപ്പിച്ചതും! ഉളുപ്പിന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നു് അങ്ങേർ പറഞ്ഞതായി വായിച്ചിട്ടില്ല. അതു് വിശ്വാസികൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാവാം!

mercy December 29, 2009 at 1:36 PM  

For more information visit our webpage
www.manova-online.com

സി.കെ.ബാബു December 29, 2009 at 2:31 PM  

അതൊക്കെ തനിയെ അങ്ങു് വായിച്ചാൽ മതി. മെഴ്സിച്ചേട്ടൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കു്. മേലാൽ ഈ ഭാഗത്തു് കണ്ടുപോകരുതു്!

- സാഗര്‍ : Sagar - December 29, 2009 at 3:03 PM  

ആഹാ ഹാ... ആ ലിങ്കില്‍ പോയി നോക്കി.. അതില്‍ മുഴുവന്‍ കൊറേ "ബ്ര" കളാണല്ലോ..

സി.കെ.ബാബു December 29, 2009 at 3:21 PM  

വ്യാജ ID ഉണ്ടാക്കി, ആണിനെ പെണ്ണും, പെണ്ണിനെ ആണുമാക്കി മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കാൻ മടിക്കാത്ത മൈ(ഡിയ)രുകളാണു് ദൈവത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നതു്! ഇവനെയൊക്കെ ചൂലിൽ മുള്ളി മുഖത്തടിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്! എവിടെ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ഡോളറിന്റെ ബലത്തിൽ ടൈയുമൊക്കെ കെട്ടി ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും, ലോകത്തെ 'രക്ഷിക്കാൻ'! ഏഭ്യന്മാർ!

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ December 29, 2009 at 4:19 PM  

ഗ്രാമറ്കാരി/കാരൻ മേഴ്സീ.... സ്രഷ്ടി അല്ല സൃഷ്ടി... സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്ര അല്ല, ശൃംഗാരത്തിന്റെ ശൃ യും അല്ല... സൃ സൃ.... കെട്ടോ...

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ December 29, 2009 at 4:22 PM  

മേഴ്സി ചേട്ടന്റെ സുവിശേഷം സൈറ്റ് കണ്ടു. കമന്റിടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന്‍ കൂടി വെയ്ക്ക്. അപ്പൊ കാണാം കളി.
എന്തായാലും ചെകുത്താന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ സ്വര്‍ഗത്തിന്റെ പരസ്യം പതിച്ചല്ലോ, കൊള്ളാം!
ഇവിടെ കമന്റിടാന്‍ തുടങ്ങിയതില്‍ പ്പിന്നെ എന്ന ഇമെയില്‍ ഐഡിയില്‍ നിന്നും സുവിശേഷ മെയിലുകള്‍ ദിവസം 2 എന്ന കണക്കില്‍ വരുന്നു.
ആരാണെന്നു ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല. മേഴ്സി ചേച്ചിയാണതിന്റെ പിന്നിലെങ്കില്‍ നിര്‍ത്തിയേക്ക്. (എന്നെ നശിക്കാനനുവധിയ്ക്കു.. )

mercy December 29, 2009 at 5:13 PM  

ബാബുവിനും കൂട്ടാളികള്‍ക്കും,
പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി. ഞാന്‍ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്നതില്‍ ചിലര്‍ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് വായിച്ചു. എഴുതിയ ആശയങ്ങളെ മാത്രം നോക്കുക! ഞാന്‍ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ! ബാബുവിനും ബാബുവിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളായ കൂട്ടാളികള്‍ക്കും ദൈവത്തോട് (പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട്) ഇത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥത എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്രഷ്ടിയുടെ ആരംഭംമുതല്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ട്. ദൈവത്തെയും ദൈവീക സംവീധാനങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുകയെന്ന പൊതു തത്വത്തിന്റെ പ്രചാരകര്‍!
യേശു ആരെയെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചതായി ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജിയടക്കമുള്ള മഹാന്മാരില്‍ പലരും യേശുവിന്റെ വാക്കുകള്‍ മാര്‍ഗ്ഗമായി സ്വീകരിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും ബാബുവും കൂട്ടാളികളും ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തീയതയെയും പരിഹസിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിപുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാന്‍ ക്രിസ്ത്യാനി വരില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ.
ഇന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവനയായി ലോകത്ത് വിലസികൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ആള്‍ദൈവങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഇവരില്‍ ഒരാളെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ ശരീരം പൊള്ളുമെന്നു ബാബുവിന് നന്നായി അറിയാം. തടികേടാകാതെ കളിക്കണമെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമല്ലോ? അല്ലെങ്കില്‍ ആള്‍ദൈവങ്ങളുടെ 'ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡര്‍' മാര്‍ തന്നെയാകാം ഈ എഴുത്തുകാര്‍. ബൈബിളിലെ വാക്കുകള്‍ തിരിച്ചും മറിച്ചും പ്രയോഗിച്ച് കയ്യടി വാങ്ങുന്ന ആള്‍ദൈവങ്ങള്‍ ഇന്ന് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ സുലഭമാണ്. ഒരു 'ദേവത' കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കുമുന്പ് വലിയൊരു വേദിയില്‍ പ്രസംഗിച്ചത്; 'പ്രേമമുള്ളിടത്ത് ഭയം നിലനില്‍ക്കില്ല' എന്നായിരുന്നു. ബൈബിള്‍ അറിയാവുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തില്‍ നിന്നും കടമെടുത്തതാണെന്ന്‌ മനസ്സിലാകും. "സ്നേഹത്തില്‍ ഭയത്തിന് ഇടമില്ല"(1 യോഹ:4;18). ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ കടക്കേണ്ടതില്ലെന്നു കരുതുന്നു.
ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതിയത് വായിച്ചു. പലക്രിമിനലുകളും ഒടുവില്‍ സുവിശേഷ പ്രസംഗകരായി എന്ന്! ശരിയാണ്. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍, ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാതപിച്ച് വിശ്വാസികളായി തീര്‍ന്ന റെനി ജോര്‍ജ്ജിനെ (മദ്രാസിലെ മോന്‍) പോലെ അനേകരുണ്ട്. സര്‍ സി.പി യുടെ പിന്തലമുറക്കാരന്‍ പോള്‍ ഗണേഷ് അയ്യരും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുമാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചവരില്‍പ്പെടും. കൊടിയ പാപികള്‍ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതും നല്ലജീവിതം നയിക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥതയോടെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് കഴിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പാപത്തിന്റെ ചില സുഖങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ മടിയുള്ളവര്‍ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറ്റംവിധിക്കും. കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ!
ഏതായാലും ഞാന്‍ ജനിപ്പിച്ച ആശയം ചാപിള്ളയായില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. മാങ്ങയുള്ള മാവ് തന്നെ നോക്കി എറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ..
മേഴ്സി ആംസ്ട്രോങ്ങ്‌

ചാര്‍വാകന്‍ December 30, 2009 at 4:43 AM  

രാവിലേതന്നെ ഒത്തിരി ചിരിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞല്ലോ...

- സാഗര്‍ : Sagar - December 30, 2009 at 5:31 AM  

മ്യാഴ്സി പറഞ്ഞ സൈറ്റില്‍ ഉള്ളത്...

"സഭാ ഇടയന്മാര്‍ നിലവിളക്കിന്‍റെ പ്രചാരണതിനു കണ്ടെത്തുന്ന സമയവും തീഷ്ണതയും; സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഭാരതത്തില്‍ നൂറ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു!!"

ഇതാണ്‌ അജണ്ട.. അന്നിട്ട് "അയ്യോ മനുഷ്യസ്നേഹികളായ ഞങ്ങളെ മനുഷ്യരെ സേവിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ.. " എന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം..

ഉസ്മാനിക്ക December 30, 2009 at 11:19 AM  

പ്രിയ ബാബു മാഷേ ക്ഷമി,

സത്യമായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ഓഫടിച്ചില്ലേലു ഞാൻ കൈ വല്ല മതിലേലും ഇടിച്ച് തരിപ്പ് തീർക്കേണ്ടി വരും.

മ്യാഴ്സി ചേട്ടാ, (സാഗറിനോട് കടപ്പാട്)

ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് എലിയേതാ, പ..യേതാന്നറിയാത്ത തനിക്ക് വല്ല കാര്യോമുണ്ടായിരുന്നോടോ ഇവിടെ കേറി തലവെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഹല്ല... പിന്നെ...

ഈ പോസ്റ്റിൽ മാനുവൽ ജോർജ്ജിന്റെ ഭോഷ്കത്തരങ്ങളെ വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ലാം പറയാനുണ്ടേൽ പറ. ഇവിടെ വരുന്നവരാരും ഇയാൾടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുടേൽ വാ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ കണാ കുണാ കിടന്ന് ചളിയടിക്കാതേ പോ ഉവ്വേ...

സി.കെ.ബാബു December 30, 2009 at 11:22 AM  

മേഴ്സിച്ചേട്ടാ,
തന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. ഒരു കമന്റെഴുതാൻ വ്യാജമായ ID-കൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്റെ സഹായം വേണ്ടവനാണോ ദൈവം? ഒരു വ്യാജന്റെ ദൈവവും വ്യാജനായിരിക്കും. താനാണോ യേശുവിന്റെ നന്മകൾ ഘോഷിക്കുന്നതു്? താനാണോ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരുപയോഗിക്കുന്നതു്? തനിക്കൊന്നും ലജ്ജ എന്നൊന്നില്ലേ? ബൈബിളിലെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നു് പരാതിപ്പെടാൻ താൻ ബൈബിൾ വചനങ്ങളുടേ പേറ്റന്റ്‌ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ക്രിമിനലുകൾ സുവിശേഷപ്രസംഗകരായി മാറുമെന്നും അങ്ങനെ സുവിശേഷപ്രസംഗകരായി മാറിയാലും അവർ ക്രിമിനലുകളായി തുടരുമെന്നും വ്യാജID ഉണ്ടാക്കാൻ മടിക്കാത്ത തന്നിൽ കൂടിയ ഒരു തെളിവു് വേണോ? തന്റെ റെനി ജോർജ്ജിനേയും പോൾ ഗണേഷ്‌ അയ്യരെയുമൊക്കെപ്പറ്റി ആർക്കു് അറിയണം? താൻ ചാപിള്ളയല്ലാത്ത എന്തു് ആശയം ജനിപ്പിച്ചു എന്നാണു് താൻ പറയുന്നതു്? താൻ ഒരു ആശയം ജനിപ്പിച്ചു: അതു് താൻ ഒരു ചാപിള്ളയാണെന്നാണു്. വെളിവുള്ള വായനക്കാർക്കു് അതു് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു.

എടോ ഏഭ്യാ, ചീഞ്ഞ മുന്തിരിയും കൊണ്ടു് മനുഷ്യരുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന തന്റെ എന്തു് മുന്തിരിയാണു് 'കിട്ടാത്ത മുന്തിരി' എന്നു് താൻ പറയുന്നതു്? ആർക്കു് വേണം തന്റെ അളിഞ്ഞ മുന്തിരി? തന്റെ അടുത്തേക്കു് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? താനല്ലേ കിത്താബും കക്ഷത്തിൽ വച്ചു് മനുഷ്യരെ ചൂണ്ടയിടാൻ നടക്കുന്നതു്? എന്റെ പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കേണ്ടിവന്നതു് ഒരു ഗതികേടാണെന്നും എങ്കിലും മറുപടി പറയുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ എരപ്പാളീ, എനിക്കു് എന്തോ 'മാനസികപ്രശ്നം' ഉണ്ടെന്നു് പറഞ്ഞ തെരുവുതെണ്ടീ, എന്നിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അജ്ഞത ആരോപിച്ച നാണംകെട്ടവനേ, എന്റെ 'പുളിക്കുന്ന മുന്തിരി' തേടി വന്നതു് താനോ, അതോ ഞാൻ തന്റെ ചീഞ്ഞ മുന്തിരി തേടി അങ്ങോട്ടു് വരികയായിരുന്നോ? മറ്റു് മനുഷ്യരെ 'കൊടിയ പാപികൾ' എന്നു് വിളിക്കുന്ന നല്ല തന്തക്കു് പിറക്കാത്തവനേ, വല്ലവനും അവന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥനാവുന്നതു് താനോ അതോ ഞാനോ? അവരെ തന്റെ ഹാലേലുയ്യാ ചാണകക്കുഴിയിലേക്കു് വലിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് താനോ അതോ ഞാനോ?

ഞാൻ എന്റെ പോസ്റ്റിൽ തന്റെ യേശുവിന്റെ അപ്പൻ ദൈവത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയതു് താൻ വായിച്ചില്ലേ? എന്തേ ഒരു വാക്കുപോലും അതിനു് മറുപടി പറയാൻ തനിക്കു് കഴിയാത്തതു്? ആദിസ്ഫോടനം സ്ഫോടുന്നതിനും മുൻപു് യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു് മറ്റൊരു യോഗ്യൻ! അതിലും തനിക്കു് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലേ? തന്റെ മുന്തിരിങ്ങയും, മാവും മാങ്ങയും തേങ്ങയും ആർക്കു് വേണം? അതൊക്കെ താൻ തന്റെ ആസനത്തിൽ തന്നെ തിരുകിയാൽ മതി.

സൂര്യനുണ്ടാവുന്നതിനു് മുൻപുള്ള പ്രഭാതവും സന്ധ്യയും!

ആദിമനുഷ്യൻ എന്നു് ബൈബിൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ആദാമിനോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന നോദ്‌ ദേശവും അവിടത്തെ ജനങ്ങളും!

സോദോം- ഗോമോറയിൽ പെണ്മക്കളെ അപ്പനിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ എത്തിക്കുന്ന യഹോവ!

യാക്കോബിനോടു് രാത്രി മുഴുവൻ ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ടും ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ ലിംഗത്തിൽ പിടിക്കുന്ന യഹോവ!

മോശെയെ ചന്തി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന യഹോവ!

ആ യഹോവയല്ലേ തന്റെ യേശുവിനെ മറിയയിൽ നിന്നും ജനിപ്പിച്ചതു്? ആ യേശുവല്ലേ മേഘത്തിൽ കയറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരും എന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപു് സ്ഥലം വിട്ടതു്? ആ യഹോവയല്ലേ അങ്ങേയറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായ തന്റെ ചിന്തയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവു്?

ഉണ്ടോ തനിക്കു് മറുപടി? ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കമിട്ടു് പറയൂ! തനിക്കു് തന്നെ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മോൺ സിഞ്ഞോറിനെയോ, മോറാൻ മോർ അനോഫലീസിനെയോ കൂട്ടിനു് വിളിച്ചുകൊള്ളൂ. അവരെ നേരിടാൻ ഞാൻ ഒറ്റക്കു് മതി. അല്ലാതെ തന്റെ മോങ്ങൽ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ടല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടതു്. മനസ്സിലായോ?

അപ്പൂട്ടന്‍ December 30, 2009 at 11:31 AM  

മേഴ്സി,
താങ്കൾ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്നത്‌ വലിയ വിഷയമല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു തന്നെയാണ്‌ മങ്ങലേൽപിക്കുന്നത്‌.
താങ്കൾ ആദ്യം ഇവിടെയെഴുതിയത്‌ എന്ത്‌ ആശയമാണ്‌? അതിലെന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതുണ്ടെങ്കിലല്ലെ ആശയം എന്നു പറയാനാവൂ.
താങ്കളുടെ സൈറ്റും ചെന്നു നോക്കി. അവിടെ കണ്ടത്‌ നട്ടാൽ മുളയ്ക്കാത്ത കുറെ ആശയങ്ങളും, പലതും സ്വന്തം മതത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള "വാനം പിളർക്കുന്ന" അഭിമാനവും അത്യാവശ്യത്തിന്‌ ചേരുവകളും മാത്രം. സമൂഹമെന്തെന്നറിയാതെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികളിലും പ്രപഞ്ചജ്ഞാനത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ തികഞ്ഞ അജ്ഞത (അതോ അവജ്ഞയോ) പേറുന്ന ചില "വഹ". അടിമകളെപ്പോലെ അൻപതും അറുപതും പേർ ആമേൻ പറയുന്ന മട്ട്‌ വോട്ടിൽ "യെസ്‌" ഞെക്കിയിട്ടുമുണ്ട്‌.
താങ്കൾക്ക്‌ മറ്റുബ്ലോഗുകൾ എത്ര കാണാറുണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇത്രയും കാലം നിരക്ഷരന്റെ കഥയുടെ പേറ്റന്റ്‌ മറ്റൊരിടത്താണെന്നാണ്‌ കരുതിയിരുന്നത്‌. ആ ധാരണ ഇപ്പോൾ തെറ്റി. അവിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പരിവേദനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്‌ കോപ്പി മാത്രമേ താങ്കൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ളു.
താങ്കൾക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും ഒരേപോലെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനറിയൂ എന്നതുകൊണ്ട്‌ എല്ലാവരും അങ്ങിനെയാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ ബാബുവും കൂട്ടാളികളും എന്നുപറയുന്നതിനുമുൻപ്‌ സ്വന്തം ചിന്താശേഷിയുടെ എത്ര ശതമാനം (കടപ്പാട്‌, മാനുവൽ ജോർജ്ജ്‌) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തൂ.

ബാബുമാഷെ,
സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദേഷ്യം അൽപം കുറയ്ക്കൂ!!

Mercy Amstrong December 30, 2009 at 1:59 PM  

ബാബു,
തന്റെയത്രയും തരം താഴാന്‍ എനിക്കെന്നല്ല മാന്യതയുള്ള ഒരുവനും കഴിയില്ല. കഴംപില്ലാത്തതും സഭ്യമല്ലാത്തതുമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലരീതിയില്‍ ജനിച്ച ആരും മറുപടി തരില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ മാനുവല്‍ ജോര്‍ജ്ജ് എഴുതാത്തത്. നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് വായിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും മനസിലാകും നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം. അബദ്ധവശാലെങ്കിലും താങ്കളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ആളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് ഓര്‍ത്തു വാക്കുകള്‍ കുറിക്കുക. അല്ലാതെ വീട്ടില്‍ മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടും പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും എഴുതരുത്. സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോള്‍ നാണം തോന്നും. ഒരു ജീവിതമെയുള്ളൂവെന്നു ഓര്‍ക്കുക! ആര്‍ക്കോ വേണ്ടി കുഴലൂതി അത് പുകയ്ച്ചു കളയരുത്. പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടേത് ഒരു ജനിതക തകരാറാണെങ്കില്‍ കൂടി പരിഹാരമുണ്ട്.
പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്ത് മറുപടി തരാനാ? കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ തമാശകള്‍ക്ക് മുതിര്‍ന്നവര്‍ അതേരീതിയില്‍ പ്രതികരിക്കുമോ? തന്റെ ചീഞ്ഞ ബ്ലോഗു തേടി അലഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ലക്ഷകണക്കിന് വായനക്കാരുള്ള ആദരണീയനായ മാനുവല്‍ ജോര്‍ജ്ജിന്റെ ലേഖനത്തിന് ചുവട്ടില്‍ നീ പരസ്യം കൊടുത്തപ്പോള്‍ അറിയാതെ കയറിപ്പോയതാണ്. എന്റെ ഐഡി വ്യാജമല്ല. നീ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കാണുന്നതിനു മുന്‍പ് ഈ ഐഡി എനിക്കുണ്ട്.
ബാബു ഒരു അഭിനവ 'നീറോ'യാകാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ കരുതിയിരിക്കുക! ദൈവത്തിന്റെ സഭ തീയില്‍ മുളച്ചതാണ്. നിന്നെപ്പോലെ കര്‍ക്കിടകത്തിലെ ഇളവെയിലേറ്റാല്‍ അത് വാടിപ്പോകില്ല. മനോരമയുടെയും മറ്റ് ഓണ്‍ ലൈന്‍ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും കുറ്റം പറയാന്‍ തന്റെ ബ്ലോഗിനുള്ള യോഗ്യത ഞാന്‍ കണ്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ 'സെന്‍സ്സറിങ്ങിനെ' വിമര്‍ശിക്കുന്ന നീ എന്തുകൊണ്ട്, നിനക്ക് മറുപടിയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? മാത്രവുമല്ല നീ എഴുതുന്ന തെറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അന്തസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങള്‍ തയ്യാറാകുമോ? ഇപ്പോള്‍ നിലവില്‍ നിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഞാനും നീയുമാല്ലാതെ ആരുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ 'ഫിസിക്സ്' പഠിക്കേണ്ടതില്ല!
താന്‍ തന്നെയെഴുതുന്ന വഷളത്തരങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം മറുപടി എഴുതി സന്തോഷിക്കുന്ന മാനസീകരോഗം, കുട്ടിക്കാലത്ത് ലഭിച്ച അവഗണനകളുടെ പരിണിതഫലമാണ്. ഉത്തരമുട്ടുമ്പോള്‍ 'തെറി' വിളിക്കുന്നത്‌ മാനസ്സീകരോഗം മാത്രമല്ല. ചിലപ്പോള്‍ 'മൂലക്കുരു' പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ മൂര്‍ദ്ധന്യാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങള്‍ സ്വയം ചിന്തിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകും, എഴുതുന്നതൊക്കെയും തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നേരിടേണ്ടിവന്ന അവഗണനകളുടെയും അതിന്റെ വേദനകളുടെയും വിസ്സര്‍ജ്ജനമാണ്! അതില്‍ താന്‍ സ്വയം സംതൃപ്തിയടയുന്നു.
ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്! സനല്‍ ഇടമറുക് തുടങ്ങിയവരെപ്പോലെ ഒരു യുക്തിവാദിയല്ല താന്‍. കാരണം, അവരൊക്കെ ദൈവം ഒന്നില്ലയെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മതത്തെയും അക്കൂട്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ താങ്കള്‍ ക്രിസ്തുവിനും ക്രിസ്തീയതയ്ക്കും മാത്രമാണ് എതിര് നില്‍ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളില്‍ അത് വ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരുതരത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു മത വിഭാഗത്തിന്റെ വക്താവ്! നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പറയുമ്പോള്‍; ' ഫൈവ് സ്റാര്‍' ഹോട്ടലിനു മുന്‍പിലെ 'തട്ടുകട'ക്കാരനെയാണ് ഓര്‍മ്മവരുന്നത്‌. കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിച്ചു വൃത്തിയായി സ്റാര്‍ ഹോട്ടലില്‍ പോകുന്നവനെ തട്ടുകടക്കാരന്‍ തെറിപറയും. അതുകേട്ട് ചിരിക്കാന്‍ ചില 'പറ്റുപടി' ക്കാരുമുണ്ടാവും. അതുകണ്ട് തട്ടുകടക്കാരന്‍ ഞെളിയും.
താന്‍ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശരിയാണ്. മോണ്‍സിന്ജോരുമാരും കര്‍ദ്ദിനാള്‍മാരും വന്നാലും താന്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം! കാരണം അവര്‍ക്കൊക്കെ താങ്കളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ! എന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ വ്യക്തമായ അഡ്രസ്സും പേരും കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കള്ളത്തരങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ല. നിന്നെപ്പോലെ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു തെറിപറയാന്‍ ഞാന്‍ ജനിച്ച സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല.

സി.കെ.ബാബു December 30, 2009 at 2:51 PM  

'സഹോദരി' മെഴ്സിച്ചേട്ടാ,
താൻ കഴമ്പില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്നു് പറഞ്ഞതു് താൻ ചുമന്നുകൊണ്ടു് നടക്കുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്നു് തന്നെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണു്. എന്റെ ലേഖനം വായിച്ചവർക്കു് അതു് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. അതിൽ അദ്ധ്യായവും വാക്യത്തിന്റെ നംബറും ഒക്കെയുണ്ടു്. ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു് നോക്കൂ. അതായതു്, എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് കഴമ്പില്ല എന്നു് താൻ പറയുന്നതിനർത്ഥം തന്റെ ബൈബിളിൽ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നതു് കഴമ്പില്ലാത്തവയാണെന്നു് മാത്രമാണു്.

തന്റെ ബൈബിളിലെ തന്നെ വാചകങ്ങളുടെ നാറ്റത്തിനു് തനിക്കു് മറുപടി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണു് എനിക്കറിയേണ്ടതു്.

ഒരിക്കൽ കൂടി: തന്റെ ബൈബിളിലെ തന്നെ വാചകങ്ങളുടെ നാറ്റത്തിനു് തനിക്കു് മറുപടി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണു് എനിക്കറിയേണ്ടതു്.

പുടി കിട്ടീന്നു് കരുതുന്നു.

ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു് സമയം കളയാതെ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സാധുക്കളെ ബൈബിൾ വാചകങ്ങൾ വായിച്ചു് കേൾപിച്ചു് ചാക്കിടാൻ നോക്കു്. അത്തരം ചവറുകൾ ആ പാവങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ മുഖവിലക്കെടുത്തേക്കും.

പിന്നെ തന്റെ ID. താൻ തന്റെ അടുക്കളയിൽ എന്തെഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. താൻ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ എന്തെഴുതി എന്നാണു് പറഞ്ഞതു്. ദൈവജ്ഞാനിക്കു് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്നു് കരുതുന്നു.

സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയൊന്നും കൂടുതല്‍ മിണ്ടാതിരിക്കുക.

വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി: തന്റെ ബൈബിളിലെ തന്നെ വാചകങ്ങളുടെ നാറ്റത്തിനു് തനിക്കു് മറുപടി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണെനിക്കറിയേണ്ടതു്.

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ December 30, 2009 at 3:16 PM  

ബാബുമാഷിനു നന്ദി,
ചുരുങ്ങിയത്, മതപ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില വിഷ സര്‍പ്പങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്ന കാള കൂടത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റി. ...

ajex December 30, 2009 at 3:39 PM  

ഓഫ്:
ഒരു ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൽ പോലും കള്ളത്തരം കാട്ടിയ മ്യാഴ്സി ചേട്ടൻ / ചേച്ചീ, നിങ്ങളെങ്ങനെ കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് നല്ല വഴി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും. ?

ചേട്ടായി തന്ന സൈറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. നല്ല സൊയമ്പൻ സാധനം... ഞാനൊന്ന് പറയട്ടേ ബ്ര. (ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ) മേഴ്സീ, നിങ്ങളൊരൊന്നാന്തരം മത തീവ്രവാദിയാണ്. എന്താ അല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ? പറയ്. ആ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന, ആളുകളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പാടു വരികൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി / പേസ്റ്റാം .. എന്താ ഒരു കൈ നോക്കുന്നോ? .. പിന്നെ ഇത് വായിക്കാൻ നിങ്ങളും ഇതിന്റെ ലേഖകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്പം കടന്നു പോയില്ലേ?. ആളുകളെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്താൽ ഉദ്ദരിക്കാൻ നടക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരം താഴാമോ ? .പിന്നെ ലേഖകന്റെ ഭാഷയുടെ കാര്യം. ഇജ്ജാതി കൊണഞ്ഞ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ സാക്ഷാൽ യേശുവിനു വരെ ചൊറിഞ്ഞു വരികേലേ ബ്രദർ ?

ബ്ര. മാനുവൽ ജോർജ്ജ്, ദയവായി വന്ന് ഈ കുഞ്ഞാടിനെ രക്ഷിക്കൂ.. കാപാലികന്മാർ കൂട്ടം തെറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ ഇവിടെ പിച്ചിച്ചീന്തുന്നത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലെന്നുണ്ടോ ?

ബാബു മാഷേ,
അന്യന്റെ അധ്വാന ഫലം കൊണ്ട് അപ്പം ഞണ്ണുന്ന ഇത്തരം ഡൂക്കിലികളെ ചീത്തവിളിച്ച് ചുമ്മാ സമയം കളയണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. (കണ്ടില്ലേ മഹാന്റെ ക്യോട്ടും സ്യൂട്ടുമിട്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ മൊകളീല് നിക്കുന്ന പോലത്തെ നിപ്പ്)

അപ്പോ മ്യാഴ്സി ചേട്ടാ, ലാൽ സലാം

അപ്പൂട്ടന്‍ December 30, 2009 at 4:03 PM  
This comment has been removed by the author.
സി.കെ.ബാബു December 30, 2009 at 4:37 PM  

ബിജു ചന്ദ്രൻ,

ബിജുവിന്റെ ഇതിനു് മുൻപിലത്തെ കമന്റിനു് താഴെ ഞാൻ മേഴ്സിച്ചേട്ടന്റെ ഇനിയുള്ള കമന്റുകൾ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യുമെന്നു് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ. അതിനുശേഷം മോഡറേഷൻ വച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആ മാനസികരോഗി ഒരേ കമന്റുതന്നെ എട്ടു് പ്രാവശ്യമാണു് പോസ്റ്റുചെയ്തതു്. മറുപടി പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല മോഡറേഷൻ വച്ചതു് എന്നറിയിക്കാനായി അതിലൊന്നു് ഞാൻ അപ്പ്രൂവ്‌ ചെയ്തു് പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്തു. അതാണു് ബിജുവിന്റെ കമന്റിനു് താഴെയുള്ളതു്. അതിനു് 'സഹോദരി' മെഴ്സൻ എഴുതുന്ന മറുപടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നും കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം, സ്വന്തം ഭ്രാന്തു് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് കുറച്ചുകാലമായി.

ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഇനി ഒരു അൻപതു് കമന്റുകൂടി വന്നാലും മെഴ്സിചേട്ടൻ മറുപടി പറയില്ല. കാരണം, ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ തെറ്റെന്നോ ശരിയെന്നോ പറയാൻ അങ്ങേർക്കാവില്ല. രണ്ടു് മറുപടിയും ബൈബിളിന്റെ ദൈവികതയുടെ അന്ത്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിനു് തുല്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു് ആ ചോദ്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ-കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തു് അങ്ങോട്ടു് പറയുന്നോ അതു് കുരങ്ങൻ മാതൃകയിൽ വളച്ചൊടിച്ചു് തിരിച്ചു് ഇങ്ങോട്ടു് പറയും. ഇതൊക്കെ എത്രയോ വട്ടം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണു്. ഹിപ്നോട്ടൈസ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കു് യുക്തിബോധം ഉണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ? ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനെ അവഹേളിക്കുന്നവൻതന്നെ അതിനു് ചുട്ട മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ സംസ്കാരം ഘോഷിക്കും. മോശെയെ പൃഷ്ഠം കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണു് വിശ്വാസം. തട്ടുകടക്കാരനേയും ആദിവാസികളെയും ചതിച്ചു് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയാണു് ജീവിതം. അവനൊക്കെ അതേ തട്ടുകടക്കാരനെ ഇകഴ്ത്തുകയും ഫൈവ്‌ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിനെയും കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിക്കുന്നതിനെയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മലമണം വായിൽനിന്നു് വരുന്നതു് അറിയില്ലെന്നുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ? ഉളുപ്പു് എന്നൊന്നു് പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ.

ബൈബിളിലെ നാറുന്ന വാക്യങ്ങൾക്കു് മറുപടി ലഭിക്കില്ലെന്നറിയാം. എങ്കിലും അവസരം നൽകിയില്ല എന്ന പരാതി ഉണ്ടാവരുതല്ലോ. അതിനാൽ, ഏറിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കമന്റുകൂടി. അതുകഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നിന്നും 'സഹോദരി' മെഴ്സിച്ചേട്ടനെ എന്നേക്കുമായി ഓടിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു് വഴിയൊന്നുമില്ല. വായ്ക്കു് വയറിളക്കം ബാധിച്ചവരായ ഇത്തരം 'ദൈവദൂതന്മാരെ' ഞാൻ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു!

സി.കെ.ബാബു December 30, 2009 at 5:31 PM  

ajex,

"അന്യന്റെ അധ്വാന ഫലം കൊണ്ട് അപ്പം ഞണ്ണുന്ന ഇത്തരം ഡൂക്കിലികളെ ചീത്തവിളിച്ച് ചുമ്മാ സമയം കളയണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. (കണ്ടില്ലേ മഹാന്റെ ക്യോട്ടും സ്യൂട്ടുമിട്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ മൊകളീല് നിക്കുന്ന പോലത്തെ നിപ്പ്)"

ഓരോരുത്തനും അവന്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന ഭാഷയില്‍ മറുപടി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ അവനൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. യഹോവ എന്ന പിന്‍ഭാഗമുള്ള ഒരു ദൈവത്തിലും അവന്‍ ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയില്‍ നിന്നും മകനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന കഥയിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍ ബൌദ്ധികമായി നോക്കുമ്പോള്‍ 'ക്യോട്ടും സ്യൂട്ടു'മിടുകയല്ല ഉപ്പുചാക്ക് പുതയ്ക്കുകയാണ് ചേയ്യേണ്ടത്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ തണുപ്പുകാലത്ത് പട്ടികളും സ്യൂട്ട് ധരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ്!

- സാഗര്‍ : Sagar - December 30, 2009 at 5:48 PM  

ഒഹ്, മ്യാഴ്സിയും മ്യാന്യനായിരുന്നൊ...

ഞങ്ങടെ അന്ധവിശ്വാസം സത്യവും ബാക്കി ഒള്ളവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം "വെറും അന്ധവിശ്വാസവും" എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് നാല്പത് വട്ടം അമറുന്നതാണോ മ്യാഴ്സീ നിങ്ങള്‌ പറയുന്ന ഈ "സമസ്കാരം" .. അതാണോ മ്യാഴ്സീ മ്യാന്യത..

അപ്പൂട്ടന്‍ December 31, 2009 at 6:29 AM  

ഒരേ കമന്റുതന്നെ എട്ടു്‌ പ്രാവശ്യമാണു്‌ പോസ്റ്റുചെയ്തതു്‌. മറുപടി പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല മോഡറേഷൻ വച്ചതു്‌ എന്നറിയിക്കാനായി അതിലൊന്നു്‌ ഞാൻ അപ്പ്രൂവ്‌ ചെയ്തു്‌ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്തു.

ബാബു കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നതിനുമുൻപേ ഐഡി ഉണ്ടാക്കിയ ആളല്ലെ, കാലമൊത്തിരിയായിക്കാണും. കമന്റ്‌ മോഡറേഷൻ എന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്നും അതിനാലാണ്‌ തന്റെ കമന്റ്‌ ബ്ലോഗിൽ കാണാത്തതെന്നും പാവം അറിഞ്ഞുകാണില്ല, ക്ഷമി. അദ്ദേഹം ഇന്നും ആ പഴയ ഐഡിയും പഴയ സാങ്കേതികജ്ഞാനവും ആണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌, കുറ്റം പറയല്ലെ.

ajex December 31, 2009 at 7:15 AM  

ബാബു മാഷേ ഓഫടിക്കുന്നതിനു ഈ മഹാപാപിയോട് പൊറുക്കേണമേ,


നമ്മുടെ പൊന്നോമന മ്യാഴ്സി ചേട്ടനെ തങ്കപ്പെട്ട സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കുത്തിയിരുന്നു മുങ്ങി തപ്പിയെടുത്ത ചില തങ്ക മുത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായനക്കാർക്കായി പണ്ടാരമടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും !!

“ 'ഈസ്റ്ററും വിഷുവും' ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചപ്പോഴും മവേലിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ പാട്ടുകുര്‍ബ്ബാന നടത്തിയപ്പോഴും അന്തിക്രിസ്തുവും അവന്‍റെ പിണയാളുകളും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. ലോകത്തിനു മാതൃകയെന്നു മാധ്യമങ്ങള്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം! അതെ, ലോകമനുഷ്യന് ഇതു മാതൃകയാണ്. ദൈവത്തിനോ ദൈവത്തിനുള്ളവര്‍ക്കോ ഇതു സ്വീകാര്യമല്ല.“ - അപ്പ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ബ്രദർ ??

"വിജാതിയര്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നതു പിശാചിനാണ്, ദൈവത്തിനല്ല"(1കോറി:10;20).ഈ വചനത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്‍ മാവേലിക്കുവേണ്ടി ബലിയര്‍പ്പിക്കുകയില്ല."

“മാവേലിക്കു വേണ്ടി വിശുദ്ധബലി അര്‍പ്പിച്ച വൈദീകന്‍ ചിന്തിക്കുക ആരാണ് ഈ മാവേലി!? “ - അല്ല ഞാനും ഊന്നി ഊന്നി ചോദിച്ച് പോവുകയാണ് ആരാണീ മാവേലി ?

“ഈ കഥ ചമച്ചവര്‍ തന്നെ 'അസുരചക്രവര്‍ത്തി' എന്നാണ് അയാളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്‍റെ സങ്കല്‍പ്പം അനുസരിച്ച് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും എന്നു രണ്ടു ഗണമുണ്ട്. അസുരന്മാര്‍ തിന്മയുടെ അവതാരങ്ങളാണ്. എങ്കിലും, നല്ല ഭരണം നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു മാവേലി എന്നു കഥ!“ - തന്നീ?????

“`ഓംകാരവും നിലവിളക്കും ആരതിയും ഗായത്രി മന്ത്രവുമൊക്കെ എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മാത്രമെ അതിലെ അപകടങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇവയെല്ലാം വിജാതിയര്‍ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയും, ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു പോരുന്നതുമാണ്.“ - അപാര കണ്ടുപിടുത്തം !!!

“ശിവ-പാര്‍വ്വതീ സംഭോഗത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന `തീപ്പോരി`(സ്പാര്‍ക്കിങ്)യാണ് വിശ്വപ്രകാശം! ലൈംഗീക ബന്ധത്തിനിടയില്‍ ശിവനില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായ നെടുവീര്‍പ്പാണ് `ഓംകാരം`. ഈ ശബ്ദമാണത്രെ വിശ്വത്തെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നത്. “ - ഞാനാകെ ഞെട്ടി കേട്ടാ.....

"പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ ആരാധനാ രീതിയിലേക്ക്,മനുഷ്യനെ തന്ത്രപൂര്‍വ്വം നയിക്കുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷന്‍ രീതിയാണ് യോഗ. `വൈറസ്`പോലെ ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവനിഷേധത്തിന്‍റെ ഭീകര രൂപമാണിത്." - അമ്പട ഭീകരാ !!!!

“സഭകളില്‍ (പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക-യാക്കോബായ)അതിശക്തമായരീതിയില്‍ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങള്‍ (യോഗ), സാത്താന്‍ തിരുകി കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.“ - സാത്താൻ ഇങ്ങനെ തിരുകിയപ്പം ദൈവം എന്നാ കോപ്പ് ഒണ്ടാക്കുവായിരുന്നു ?

"കര്‍ത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ!"(വെളിപാട്:22;20) - വന്നേച്ച് ഈ ഊച്ചാളികളെ എത്രേം വേഗം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടെടുക്കേണമേ... ആമീൻ

സി.കെ.ബാബു December 31, 2009 at 12:20 PM  

ajex,
സഹോദരൻ ആയ 'സഹോദരി' മെഴ്സിച്ചേട്ടൻ എഴുതാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു മറുപടി കമന്റ്‌:

ഗതികേടിനു് ഞാൻ ആ കമന്റ്‌ വായിച്ചു.

നിങ്ങൾ ഒരു ജ്ഞാനി എന്നു് സ്വയം ചിന്തിച്ചു് നശിച്ചുപോകും എന്ന ദുഃഖം കൊണ്ടു് ഈ സഹോദരിക്കു് എവിടെയൊക്കെയോ വേദനയെടുത്തിട്ടു് ഇരിക്കപ്പൊറുതിയില്ല.

അതുകൊണ്ടാണു് ഈ മറുപടി. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്‌ മറുപടി അർഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല.

നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാനസികമാണു്.

നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണുക.

വിവരം കെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണു് നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിലൂടെ ദർശിക്കുന്നതു്.

പഴയമുക്കുവൻ പത്രോസിന്റെ കിഡ്നിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോണിംഗ്‌ ആണു് ആദ്യം ക്ലോണിയ ക്ലോണിംഗ്‌!

തേങ്ങയുള്ള മാവിലും മാങ്ങയുള്ള തെങ്ങിലും പത്രോസുണ്ടു്, പൗലോസുമുണ്ടു്, രണ്ടുപേർക്കും മുണ്ടുമുണ്ടു്.

ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുമതവും ദരിദ്രവാസികളായ പെട്ടിക്കടക്കാരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും മുതുകിൽ പണിതുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാളും നിലനിൽക്കുന്ന ഏകസത്യമാണു്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സുവിശേഷപ്രസംഗകര്‍ക്ക് പഞ്ചനക്ഷത്രഹോട്ടലിൽ മുറി.

താങ്കളുടെ അസ്വസ്ഥത മുഴുവൻ കമന്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ നല്ല അറിവിനായി ഈ സഹോദരൻ സഹോദരി മെഴ്സി ആംസ്ട്രോങ്ങ്‌ 'പാർത്തിക്കാം'.

സൗരയൂഥത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു.

നാളെ കോഴിക്കോടു് ചന്തദിവസമാണു്.

നാളെകഴിഞ്ഞു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഹർത്താലാണു്.

കാർബണും നൈട്രജനും 1950-ൽ വൃദ്ധമുക്കുവനെപ്പറ്റി ബൈബിളിൽ മൂലക്കുരു എന്നെഴുതി.

ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ലു് മുറിച്ചതു് ഇരുമ്പു് കോടാലിയാൽ.

എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ കാണുന്നതിനു് മുൻപുതന്നെ അതിൽ നീറോ കയറി.

ആദരണീയനായ എന്റെ നിർവ്യാജ ID-യുടെ അടിയിൽ മാനുവൽ ജോർജും ലച്ചം ലച്ചം വായനക്കാരും പെറ്റുകിടക്കുന്നു.

എന്റേതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടേതും ഒരു ജനിതക തകരാറാവാം. നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ? പൈതങ്ങൾക്കു് എന്റെ മടിയിൽ അതിനും പരിഹാരമുണ്ടു്. ധൈര്യമായി പോന്നോളൂ.

കർക്കിടകത്തിൽ തീ മുളച്ചാൽ ഇളവെയിലിൽ കുറിയേലൈസോൻ പാടുമോ?

നിന്റെ ബ്ലോഗിൽ 'നിലവിൽ' നീയും ഞാനുമല്ലാതെ യേശു പോലും ഇല്ലെന്നറിയുക. യഹോവ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു.

എനിക്കു് മൂലക്കുരു മൂത്തപ്പോൾ ഞാൻ പത്രോസിൽ നിന്നും വെൽഡിംഗ്‌ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നറിയാൻ വലിയ ഫിസിക്സ്‌ ഒന്നും വേണ്ട.

സനൽ യുക്തിയാണു്. ഇടമറുകു് വാദിയും. അതിനിടയിൽ എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു വാദിയോ പ്രതിയോ അല്ല.

ഒളിഞ്ഞിരുന്നു് കമന്റെഴുതുന്ന നിന്റെ സംസ്കാരം ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലഘുലേഖ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു് സായിപ്പിന്റെ ഡോളർ വാങ്ങി ഹോട്ടലില്‍ നക്ഷത്രമെണ്ണിക്കഴിയുന്ന ഈ സഹോദരി മേഴ്സിക്കില്ല. മേഴ്സിയുടെ ആം സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആണു്. ഞാൻ പിടിക്കുന്ന പിടി എന്തെന്നു് നിനക്കോ നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കോ അറിയില്ല. അതാണു് എന്റെ ആം സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആയി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം. മസിൽമാൻ മേഴ്സൻ!

റെനി ജോർജിനെയും പോൾ ഗണേഷ്‌ അയ്യരെയും, അയ്യർ ഗണേഷ്‌ പോളിനെയും ജോർജ്‌ റെനിയേയുമൊക്കെക്കുറിച്ചു് കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ നശിച്ചുപോവുകയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സ്യൂട്ടുമിട്ടു് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റാറിൽ ഇരുന്നു് നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ചെറ്റകൾക്കും പെട്ടിക്കടക്കാർക്കും വേണ്ടി 'പാർത്തിക്കും'.

ഹാലേലുയ്യ.

(അടുത്ത കമന്റിനുള്ള മറുപടിയായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കു് എഴുതും.)

മെഴ്സിച്ചേട്ടന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കു് ഇതിൽ കൂടിയ ഒരു മറുപടി വേണോ? ഇവനെയൊക്കെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അമേരിക്ക കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സയന്റോളജി എന്നൊരു ക്രിസ്തീയ സെക്റ്റുണ്ടു്. ഒരു പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ്‌ സിനിമാനടനെ എങ്ങനെയോ ചാക്കിട്ടു് അതിന്റെ മുൻ നിരയിൽ നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ടു്. മതഭ്രാന്തിനു് സിനിമാനടൻ മന്ത്രി എന്നൊന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമില്ല എന്നതിനു് തെളിവു്. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വേരുറപ്പിക്കാൻ അവർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പു് മൂലം വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമാവുന്നില്ല. എതിർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും സ്ഥാപിത സഭയുമുണ്ടു്. അവരുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യം പക്ഷേ, സ്വന്തം ചട്ടിയിൽ വീഴേണ്ട ചക്രം മറ്റാരും കൊണ്ടുപോകരുതെന്നതാണെന്നുമാത്രം.

Haryjith January 2, 2010 at 11:49 PM  

പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു സര്‍
മേഴ്സി ചെടന്റെ സൈറ്റ് ഞാന്‍ ഒന്ന് സന്ദര്‍ശിച്ചു. എല്ലാ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും 2000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ബൈബിളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന എട്ടുകാലി മമ്മുഞ്ഞിന്റെ വാദം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കണ്ടത്. ഒരു പള്ളീലച്ചനും, മുല്ലാക്കയും ബൈബിളില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഖുറാനില്‍ ഗവേഷണം നടത്തി എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി എനിക്കറിവില്ല. ഇത്തരക്കാരെ മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബഷീര്‍ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്

സി.കെ.ബാബു January 3, 2010 at 2:01 PM  

Haryjith,
ഇതുപോലുള്ള പല സൈറ്റുകളെയും അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരെയും കുറിച്ചു് ആവശ്യത്തിലേറെ എനിക്കു് അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ അത്തരം ബ്ലാ ബ്ലാകളുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചു് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ലഭിക്കാൻ. ഒരു പള്ളീലച്ചനും ഒരു മുല്ലാക്കയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവും ഉള്ളവരല്ല. അതു് നേടാനുള്ള ബൗദ്ധികശേഷിയും അവർക്കില്ല. അതവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഏതു് ശ്രമവും പരാജയപ്പെടുകയേയുള്ളു. എന്തിനു്, അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തെപ്പറ്റിപ്പോലും യുക്തിപൂർവ്വമായ ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്താനുള്ള ശേഷി ഉള്ളവരല്ല, അവരിലാരും. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പക്ഷേ, അവർ സർവ്വജ്ഞാനികളാണുതാനും.

അവരെക്കാൾ വിഡ്ഢികളായ അവരുടെ അനുയായികൾ അവരുടെ 'സർവ്വജ്ഞാനം' എതിർവാക്കില്ലാതെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണു് അവരുടെ ധൈര്യത്തിനു് ആധാരം. 'ഭൂമിമലയാളത്തിലെ' ഗ്രാമീണകർഷകകുടുംബങ്ങളിലെ കാരണവന്മാരും അനന്തരവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സർവ്വാധികാരവും സർവ്വജ്ഞാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതോറിറ്റികളാണല്ലോ!

ബൈബിളും ഖുർആനുമൊക്കെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു് ഉപദേശിക്കുന്നവനു് അതു് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണു്. ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വയറ്റത്തടിച്ചു് പാട്ടുപാടി ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു് അതിലും അന്തസ്സുണ്ടു്. കാരണം, അവർ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടെന്നു് വ്യാഖ്യാനിച്ചു് മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്നില്ല. കബളിപ്പിക്കൽകാരുടെ പുറകെനടന്നു് അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ 'പാണ്ഡിത്യം' ഊഹിച്ചാൽ മതി.

ശാസ്ത്രീയവിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവരെപ്പോലുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുകയോ, അവരുടെ പുറകെ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ അവർ വളർത്തൽ വഴി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരായി തീർന്നവരാണു്, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയവിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഉപജീവനമാർഗ്ഗം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണു്. ദൈവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതു് ആശയവും വിമർശനാത്മകമായ ഒരു പരിശോധനയ്ക്കു് വിധേയമാക്കാൻ തയാറല്ലാത്തവനു് ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബൈബിളിലോ ഖുർആനിലോ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്നു് പറയുന്നവൻ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും വായിച്ചു് മനസ്സിലാക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവനാണു്. അത്തരക്കാരെ അന്ധമായി അനുഗമിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്കു് ഭാരതീയൻ നിരന്തരം അധഃപതിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഭാരതീയസമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തേയും ചിന്താശേഷിയില്ലാതെ കുരയ്ക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന നായ്ക്കളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കു് കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതു് മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും സിനിമ, സാഹിത്യം മുതലായ സാംസ്കാരിക വിഭാഗങ്ങളുമാണു്. ജനം എന്തായിത്തീരുന്നു എന്നറിയാൻ അവരെ നയിക്കുന്നവരെ നോക്കിയാൽ മതി.

Haryjith January 3, 2010 at 5:13 PM  

ബാബു മാഷെ,
താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍ അവന്‍ പാപിയാകുമെന്നും, നരകവാസിയകുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശക്തിയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ യൂറോപ്പില്‍ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടതും മതത്തെ മാറ്റിവെച്ചു മനുഷ്യന്‍ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതും. അതിന്റെ പരിണിതഫലമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതി. മതങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയ അവബോധം മനുഷ്യനില്‍ സൃഷ്ടിചിരുന്നുവെങ്കില്‍ യുഗങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹം ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുകയും, മത ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്‌, സ്വതന്ത്രമായും ശാസ്ത്രീയമായും ചിന്തിക്കുന്നവന്റെ നേരെ കുതിര കയറാന്‍ വരുമ്പോഴാണ് - ഈ ഗര്‍ഭത്തിനു ഉത്തരവാദി ഞാനാണ്‌ എന്ന എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിന്റെ കമന്റ്‌ ഓര്‍മവരുന്നത്.

ചാര്‍വാകന്‍ January 4, 2010 at 7:48 AM  

ബൈബിളെന്ന ഒരു പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും മുന്നൂറോളം സഭകള്‍ അവരുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ,പരമമായ സത്യമെന്ന് അണികളെ ബോധ്യപെടുത്തുമ്പോഴേ നിലനില്ക്കാനാവൂ.വിവിധതരം പെന്തിക്കോസ്തു സഭകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനരീതി കണ്ടാല്‍ മതി.ക്രിസ്തുവിനെ പരിഗണിക്കാത്തൊരു ക്രൈസ്തവസഭയുണ്ട്.യഹോവാസാക്ഷികള്‍.
എന്റെയൊരു സഹപ്രവര്ത്തന്‍ പാലക്കാടുണ്ട്.ബൈബിള്‍ കാണാപാഠമാണ്‌.ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവെറ്റ്.
ഒരുചമ്മലുമില്ലാതെ സയന്‍സിനെ തള്ളിപറയുന്നതുമ്,യഹോവയുടെ സ്രിഷ്ടി രഹസ്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ കരയണോ,ചിരിക്കണോ എന്നറിയാതെ അന്തം വിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്.മാഷിന്റെ പോസ്റ്റുവായിച്ചിട്ട് അതെജനുസ്സില്‍ പെട്ട ഒരാളെയാണല്ലോ കര്‍ത്തവാവേ നീ ബ്ലോഗിലേക്കും പറഞ്ഞുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവെച്ചുപോയി.
മേപ്പടിയാന്‍ സമാനമായ മ്റ്റൊരു വിശ്വാസി യെ കെട്ടി,പക്ഷെ ,പത്താമത്തെ ദിവസമെ ക്രിയ നടന്നുള്ളു.അളിയനതിനു പറഞ്ഞ ന്യായവും ബൈബിളിലുണ്ടന്നാണ്‌.ആദ്യത്തെ ആറുദിവസം തൊടാന്‍ പോലും പാടില്ല.ഏഴാമത്തെ ദിവസം പണിമുടക്ക്(ഡൈയ്ചര്‍...എന്നു റെയില്‍വേഭാഷ)പത്തുദിവസം നൈറ്റ് ഒഴിവാക്കികൊടുത്തതിന്റെ ചീത്തവിളീം കേട്ടു."ഇവരെന്താണ്‌ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ക്കറിയാം ,ഇവരോടു പൊറുക്കരുതേ ദൈവമേ".

Haryjith January 4, 2010 at 9:13 PM  

Dear ചാര്‍വാകന്‍,
താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതില്‍ ഒരു സത്യമുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യന്‍ സഭകള്‍ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാം സ്വന്തം മതത്തിന്റെ പേരില്‍ മുറവിളി കൂടുമ്പോഴും അവരെല്ലാം പല തട്ടുകളിലാണ്. കാരണം മുസ്ലീങ്ങളില്‍ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സുന്നി, മുജാഹിദ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, തബലീക്, അഹമ്മദിയ്യ ജമാഅത്ത്, ത്വരീഖത്ത് , നൂരിസ ത്വരീഖത്ത് , ഷിയാ മുസ്ലിം തുടങ്ങി അനവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവര്‍ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായ സമവായമില്ല. അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണിവര്‍. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യന്‍ മതത്തിലും ധാരാളം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ സഭയും ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ വിഭിന്ന തലങ്ങളിലാണ്‌. ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട. യാദവ വംശത്തില്‍ ജനിച്ച കൃഷ്ണന്‍ എന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാന്‍ യാദവന്നു പോലും അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ അടുത്ത കാലം വരെ. ഈ തരം വിശ്വാസങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് മാത്രം പോര, അവ പ്രാവര്‍ത്തികം ആക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് കൂടി വേണം. അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കും. ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളില്‍ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ നേടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം വിവരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. താന്‍ അറിവ് നേടുന്ന വിഷയം നിഷ്പക്ഷ സമീപനത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ അതിന്നു സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. ആടിനെന്തു അങ്ങാടി...? കാട്ടുകോഴിക്കെന്തു സംക്രാന്തി...?

ajex January 5, 2010 at 7:35 AM  

മാനുവൽ ചേട്ടനും മ്യാഴ്സി ചേട്ടനും സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടോ ? എന്തേലുമൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ വന്ന് പറയന്നേയ്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് രസിക്കട്ട്. പുതുവർഷമായിട്ട് മരുന്നിനു പോലും ഒരു നല്ല തമാശ പോസ്റ്റ് കാണാ‍നില്ല. നിങ്ങളേലും എന്തേലും കോമഡി വന്ന് പറയന്ന്!..

സി.കെ.ബാബു January 5, 2010 at 11:13 AM  

ചാർവാകൻ, Haryjith,

യഹോവ, അഥവാ, അല്ലാഹു എന്ന ദൈവത്തിനു് ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്നു് തെളിയിക്കുക ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമായ കാര്യമാണു്. അതിനു് ആവശ്യമായതിലും എത്രയോ അധികം തെളിവുകൾ ഈ ദൈവങ്ങളുടേതെന്നു് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽത്തന്നെയുണ്ടു്. അതുപോലൊരു ദൈവം ഇല്ലെന്നു്, ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ലെന്നു് തെളിയിക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഒരു വിശ്വാസിക്കു് അതു് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെയും ചിന്താശേഷിയുടെയും പരിമിതി ഒന്നു് മാത്രമാണു്. ത്രിവർണ്ണപതാകയ്ക്കു് പുതിയ അർത്ഥം കൽപിച്ചു് തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ഉപദേശിയുടെ വീഡിയോയിൽ അവനെ കേൾക്കുന്ന സദസ്യരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഏതു് തരം മനുഷ്യരാണു് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നു് നേരിട്ടു് കണ്ടു് ബോദ്ധ്യപ്പെടാം.

പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. കാരണം, ശക്തി എന്നതിനു് അതിന്റേതായ ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്. ആ അർത്ഥങ്ങൾ മാനുഷികമാണു്. മാനുഷികമായ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ വർണ്ണനകൾ കൊണ്ടോ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനു് ഒരു 'പ്രപഞ്ചനാഥൻ' എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമാവാൻ കഴിയില്ല.

ബുദ്ധമതത്തിലും ടാവോയിസത്തിലും (ഡാവോയിസം എന്നും) എല്ലാം എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ടു്. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും ഈ രീതിയിലുള്ള ചിന്തയെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ അവയൊന്നും പ്രപഞ്ചനാഥനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാദ്ധ്യതയുടെ പോലും തെളിവല്ല. സർവ്വോപരി, അതു് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹമോ, ലക്ഷ്യമോ സഫലീകൃതമാവുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെയോ, നേർച്ചകാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയോ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധന്റെ അനുയായികൾ ബുദ്ധൻ പറയുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആവണമെന്നില്ല. അതിനാൽ, ബുദ്ധനുശേഷം കച്ചവടക്കാർ അരങ്ങു് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കസ്റ്റമേഴ്സിനു് വേണ്ടതു് എന്തെന്നു് അറിയാവുന്നവരാണു് കച്ചവടക്കാർ. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകനായ, ഒരു യഹൂദശാസ്ത്രി ആയിരുന്ന പൗലോസ്‌. ഇത്തരം കച്ചവടക്കാർ കുരങ്ങുകൾക്കു് വേണ്ട പഞ്ചസാര കൊടുത്തു് അവരെ ചാക്കിലാക്കുന്നു. കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുരങ്ങുകൾ തന്നെ അരങ്ങു് വാഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണു് സഹോദരി മെഴ്സിച്ചേട്ടനെപ്പോലുള്ളവർ.

cont'd

സി.കെ.ബാബു January 5, 2010 at 11:14 AM  

സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചു് ദൈവം ഒരു ഭാഗ്യക്കുറിയാണു്. ചാൻസ്‌ ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ആയതിനാൽ ആഗ്രഹം ഫലിക്കാനും ഫലിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത തുല്യം. ഒന്നുകിൽ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പകുതി പകുതിയാണു് ചാൻസ്‌. അതുകൊണ്ടു് ഈ ഭാഗ്യക്കുറി കൂടുതൽ ആകർഷകമാവുന്നു. സാധാരണ ലോട്ടറിയിൽ ലക്ഷങ്ങളിലോ കോടികളിലോ ഒന്നു് എന്ന അനുപാതമാണു് ലോട്ടറി അടിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത. എന്നിട്ടും ആളുകൾ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നില്ലേ? ചിലർ കടമെടുത്തിട്ടായാലും ലോട്ടറി കളിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പലപ്പോഴും ചികിത്സിച്ചുപോലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത്ര ഗൗരവതരമായ രോഗാവസ്ഥ!

കുറെ സാധുക്കൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം. ആർഷഭാരതം ഭക്തിമൂത്തു് ചികിത്സിച്ചു് ഭേദമാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര രോഗാവസ്ഥയിലാണിന്നു്. സ്കിറ്റ്‌സോഫ്രീനിയ (വിഭജിതമായ വ്യക്തിത്വം) ഉള്ള ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചു് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവനെ അവൻ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നു് കരുതുന്ന സാങ്കൽപിക ലോകത്തിൽ നിന്നും വസ്തുതകളുടെ ലോകത്തിലേക്കു് തിരിച്ചു് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. അതു് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണു്. കാരണം, ഇവിടെ സർവ്വശക്തനും, സർവ്വവ്യാപിയും, സർവ്വജ്ഞാനിയും, രൂപമോ നാമമോ ഇല്ലാത്തവനും, അതേസമയം തന്നെ രൂപവും നാമവും ഉള്ളവനും, അവൻ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം അവനിലും ഉള്ളവനും, സകലജീവജാലങ്ങളേയും അറിയുന്നവനും അളക്കുന്നവനും, എന്നാൽ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്തവനും, എങ്കിലും ആർക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും, അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനും, ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നവനും, ഷിയായുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സുന്നിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവനും, സുന്നിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഷിയായെ നശിപ്പിക്കുന്നവനും, കത്തോലിക്കന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനെ തൂത്തെറിയുന്നവനും, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കത്തോലിക്കനെ തുടച്ചുമാറ്റുന്നവനും, ... ... ഒക്കെയായ ഒരു ദൈവമാണു് പ്രധാന നടൻ. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ: സമാനതകളില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ ഭ്രാന്തു് - അതാണു് ദൈവം! അതുകൊണ്ടു് ഭാരതീയനെ ദൈവം എന്ന സങ്കൽപത്തിൽ നിന്നും, അഥവാ, അവന്റെ സ്വന്തം ഭ്രാന്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഭാരതത്തിനു് വളരാൻ ആവില്ല. മാനസികവിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നുമുള്ള അവന്റെ മോചിപ്പിക്കൽ. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അവന്റെ മടങ്ങിവരവു്. ഓരോരുത്തനും സ്വന്തമായല്ലാതെ, മറ്റാർക്കും അതു് അവനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആവില്ല. ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതു് ഈ രണ്ടു് ലോകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനെ വരച്ചുകാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതു് മാത്രമാണു്.

ajex,
ചില പിള്ളേർ അങ്ങനെയാണു്. കിട്ടേണ്ടതു് കിട്ടിയാലേ അവർ കരച്ചിൽ നിർത്തൂ! :)

Dr.Doodu January 5, 2010 at 11:36 AM  

മ്യാഴ്സിയാണ്ടി (ആന്റി എന്നെഴുതിയതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് mistake ആണ് ചുമ്മാ വിട്ടുകള :-) ഇവിടം വിട്ടു ജെര്‍മനിയില്‍ ഉള്ളവരെ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു.
nb : ഞമ്മളെ പേരിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഡോ. ബിരുദം മാണ്ടൂക്യോപനിഷത്തിലുള്ള ഡാര്‍ക്ക്‌ എനര്‍ജി, ഡാര്‍ക്ക്‌ മാറ്റര്‍, ബിഗ്‌ ബാംഗ് മുതലായ ജിലേബികളെ പ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണത്തിന് പെന്‍സില്‍ വാനിയാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട "മെന്റല്‍" ആന്‍ഡ്‌ സുടാല്‍ഫി യില്‍ നിന്നും കിട്ടിയതാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.(ഇനി ആരും ലിങ്കം ഒന്നും പൊക്കിപ്പിടിച്ചോണ്ട്‌ വരരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു)

അപ്പൂട്ടന്‍ January 6, 2010 at 7:14 AM  

ബാബുമാഷെ,
പൊതുവെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ വലിയ താൽപര്യം കാണിക്കാറില്ല.
പക്ഷെ അബദ്ധം വിളമ്പി ആളെക്കൂട്ടുന്ന പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്‌. നാം സംസാരിച്ചാലും എതിർത്താലും ഇത്തരക്കാർ തിരുത്തുമെന്ന വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാനാവുന്നില്ല.

ദു:ഖകരമായ വസ്തുത, ഇന്നും ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തരം മൂഢ ആചാരങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്നതാണ്‌. അവരെ വലവീശാൻ തയ്യാറായി തന്നെ ഒരു കോർപ്പൊറേറ്റ്‌ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും.

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ സയൻസ്‌ കോൺഗ്രസ്‌ നടക്കുന്ന കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിന്റെ തൊട്ടുപുറത്തുതന്നെ സുവിശേഷയോഗത്തിന്റെ വർണ്ണാഭമായ പോസ്റ്ററുകൾ കാണാം. മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന 'ചാത്രം' കാണാൻ പോകല്ലെ, 'നിത്യസത്യം' അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഇതുവഴിയേ എന്നെഴുതിവെയ്ക്കാത്തത്‌ ഭാഗ്യം.

ഡിസി ബുക്സിന്റെ അന്താരാഷ്ട്രപുസ്തകമേള നടത്താൻ അവർക്ക്‌ ആവശ്യമായിരുന്നത്‌ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഇൻഡോറിലെ നാലോ അഞ്ചോ മുറികൾ മാത്രം. എന്നാൽ സുവിശേഷപ്രസംഗവും രോഗശാന്തിയും നടത്താൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മൈതാനം മുഴുവൻ വേണം.

അതാണ്‌ അവസ്ഥ.

സി.കെ.ബാബു January 6, 2010 at 11:23 AM  

Dr. Doodu,

ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി മ്യാഴ്സിയണ്ടിയെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും. :)

അപ്പൂട്ടൻ,
നീന്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒഴുകുന്നതാണു്. തീനാളം തേടുന്ന ഈയാംപാറ്റകളും എണ്ണത്തിൽ കുറവല്ല.

ajex January 7, 2010 at 6:26 AM  

വിശ്വാസികളേ ഓടി വരൂ,

നിങ്ങൾക്കായി മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. നിങ്ങടെ പുത്തകത്തിൽ പണ്ടേ ഒണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമിതാ ഇപ്പ ‘ചാത്രജ്ഞന്മാര്’ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ടൻ കൊണാപ്പന്മാര് ഇതാ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു !!...

സുന്നത്ത് ചെയ്ത അണ്ണന്മാർക്ക് എയിഡ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കുറവാണത്രേ !!

(ഇത് പണ്ട് പൊത്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ ? )

ബാബുമാഷും കൂട്ടാളികളും ഇനി മുണ്ടല്ലും !!

സി.കെ.ബാബു January 7, 2010 at 11:19 AM  

അപ്പോൾ അബ്രാഹാമിന്റെയും മോശെയുടെയും മുഹമ്മദിന്റെയും ഒക്കെ കാലത്തു് എയിഡ്സ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആരറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ? മുപ്പത്തിമൂന്നു് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിട്ടും യേശുവിനു് എയിഡ്സിനെപ്പറ്റി വിവരം ഒന്നും ലഭിക്കാഞ്ഞതു് ആ ഭാഗത്തു് എയിഡ്സ്‌ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതേതായാലും നസ്രാണികളുടെ ഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അവരും അഗ്രചർമ്മം മുറിച്ചു് ഒരു തുമ്പുമില്ലാതെ നടക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നല്ലോ! ദൈവം കൽപിച്ചു എന്നു് കേട്ടാൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി തല വരെ മുറിച്ചു് പറമ്പിലേക്കു് എറിയാൻ മടിക്കില്ല! അതിന്റെ ഒരു വകഭേദവും തെളിവുമാണു് ദൈവത്തിന്റെ ചാവേറുകൾ.

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ January 8, 2010 at 11:53 AM  

തമാശകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല!

big bang നെപ്പറ്റി ചിലത് ഇവിടെയും കാണാം. http://islammalayalam.org/general/fq/2.html

ജബ്ബാര്‍ മാഷിന്റെ ബ്ലോഗുകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത് പോലെയുണ്ട്!

സി.കെ.ബാബു January 8, 2010 at 5:07 PM  

"ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരമോ കോടി കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രപഞ്ചം അതീവസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു കൊച്ചു പദാര്‍ഥമായിരുന്നുവെന്ന് ഭൌതികവാദികള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ... ... ആ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദവും അളക്കാനാവാത്തതത്രെ."

അതെഴുതിയവന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അറിയാൻ ഇത്രയും വായിച്ചാൽ ധാരാളം മതി. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒറ്റവാക്കും അതിനെപ്പറ്റി പറയാനില്ല.

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ January 8, 2010 at 5:13 PM  

പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം! ഹൂ ഹൂ,,, ഹാ‍ാ ഹാ...
ബിഗ് ബാംഗിനു ശേഷം അതങ്ങനെ വായുവിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുവായിരുന്നു.. ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഡെസിബെല്ലിനു മേലെ വരും അതു കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റില്ല .... :)

- സാഗര്‍ : Sagar - January 9, 2010 at 3:01 AM  

"ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരമോ കോടി കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രപഞ്ചം അതീവസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു കൊച്ചു പദാര്‍ഥമായിരുന്നുവെന്ന് ഭൌതികവാദികള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് സാന്ദ്രതയുടെയും താപത്തിന്റെയും പാരമ്യതയിലെത്തിയപ്പോള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു."

അങ്ങനെ ഒരു സാധനം താപം കൂടി വെറുതെ അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ? അതിനു തീ കൊടുക്കണ്ടേ ? ആ തീ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി..? ദൈവം അറിഞ്ഞോണ്ട് തീ വെച്ചതാണോ? അതോ ബീഡി വലിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ കുറ്റിയില്‍ നിന്നും അറിയാതെ തീ പിടിച്ചതാണോ ?

ബിഗ്ബാങ് ,ന്യൂട്രോണ്‍ , പ്രോടോണ്‍, ഇലക്ടോണ്‍,ഡാര്ക്‌ മാറ്റര്‍ര്‍ര്‍ര്‍.......ഗോഗ്വാ..ഗോഗ്വാ....


(മലബന്ധം ഉള്ളവര്‍ അത് വായിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ വെളിക്കിറങ്ങാന്‍ സഹായകമായിരിക്കും)

കിടങ്ങൂരാൻ January 9, 2010 at 3:57 PM  

സുഹൃത്തുക്കളേ, ബാബു സാർ, മെഴ്സിചേച്ചി, എന്നോടൽപം മേഴ്സി കാണിക്കൂ....
സത്യമേത്‌, അസത്യമേത്‌ എന്ന് മറ്റുപലരേയും പോലെ അന്തം വിട്ട്‌ കുന്തം വിഴുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു കൃസ്തീയ സഹോദരന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന കാണൂ...പലരോടും, സ്വയവും ചോദിച്ചിട്ടും (കൃത്യമായ) ഉത്തരമില്ലാത്ത എന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. സഹായിക്കുക.

1. ക്രിസ്തുവിലൂടെയല്ലതെ ആർക്കും രക്ഷയില്ലെന്ന്‌ പൗലോസ്‌ ശ്ലീഹാ പറയുന്നു. എന്നാൽ തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ അന്യമതത്തിൽ ജനിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ കഴിയാത്തവരുമായ അനേക കോടി ജനങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുമോ? ഒരു ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും കാര്യമായ വിവരമില്ലാത്ത പരകോടി ദൈവ മക്കൾ (ഉദാ:ആഫ്രിക്കയിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആദിവാസികൾ , ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിൽ കഴിയുന്നവർ) എല്ലാം നിത്യ നരകത്തിൽ എറിയപ്പെടുമോ?
2.പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളും ബൈബിളിലെ പ്രസ്താവനകളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം? ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസവും സ്കൂളിൽ ക്വാണ്ടം തിയറി, ഇവല്യുഷൻ, റിലേറ്റിവിറ്റി, ബിഗ്‌ ബാങ്ങ്‌ എന്നിവയൊക്കെ പഠിച്ച്‌ മന:പ്പാഠമാക്കുന്ന ഒരുകുട്ടി സൺ ഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന 5 ദിവസം കൊണ്ട്‌ ദൈവം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തി ആറാം നാൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച്‌ പിറ്റേന്ന് വിശ്രമിച്ച സത്യത്തെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും? ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്‌ യാധാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ 'ഭൂമിയുടെ ഘടന വിവരിക്കുക' എന്ന് പരീക്ഷക്ക്‌ ചോദ്യം വന്നാൽ 'താഴെയുള്ള വിതാനം ഭൂമിയും, മുകളിലുള്ള വിതാനം ആകാശവും' എന്നുത്തരമെഴുതുന്നവർക്ക്‌ മാർക്ക്‌ കിട്ടാത്തതെന്തുകൊണ്ട്‌?
3.ആദം മുതൽ ക്രിസ്തുവരെയുള്ളവരുടെ വംശാവലി പരിശോധിച്ചാൽ (ലൂക്ക 3:23:38) ദൈവം ആദിമനുഷ്യനായ ആദത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ ഇന്നേക്ക്‌ ഏതാണ്ട്‌ 6000 കൊല്ലം മുൻപാണെന്നു കണക്കാക്കാം(ആര്‌ ആരുടെയൊക്കെ മക്കൾ, എത്രവർഷം ജീവിച്ചു എന്നെല്ലാം പഴയനിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്‌) പക്ഷേ ഏതാണ്ട്‌ 6 മില്ല്യൺ(60,000,00) വർഷം മുൻപ്‌ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ പൂർവ്വികരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നു കണ്ടെടുത്തിടുണ്ട്‌.(http://en.wikipedia.org/wiki/Human_fossil#More_than_6_million_years_old).ദൈവം ആദത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുൻപ്‌ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം? ആബേലിനെ കൊന്നശേഷം നോദ്‌ ദേശത്തുപോയി വിവാഹജ്‌ വിതം നയിക്കുന്ന കായേന്റെ കഥകൂടി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ സംശയം ഇരട്ടിയാകുന്നു.
4. ദൈവം സർവ്വശക്തനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഭാവി, ഭൂതം, വർത്തമാനം എല്ലം അവിടുത്തെ കൈകളിലെത്രെ.ആദവും ഹവ്വയും വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നുമെന്ന് അവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എന്നിട്ടും കനി തിന്നെരുതെന്ന് ദൈവം പറയുന്നതിലെ സാംഗത്യമെന്താണ്‌? തന്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെ ധിക്കരിച്ച്‌ അനുസരണക്കേട്‌ കാണിക്കുമെന്നത്‌ ദൈവനിശ്ചയമായിരുന്നെങ്കിൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽനിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയതിൽ എന്തു ന്യായമാണുള്ളത്‌?
cont....

കിടങ്ങൂരാൻ January 9, 2010 at 3:57 PM  

5. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വിചാരവികാരങ്ങളും ദൈവം മുന്‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണ്‌ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെന്താണ്‌? 30 വയസ്സിൽ പാണ്ടിലോറി കയറി മരിക്കുമെന്നാണ്‌ ദൈവത്തിൻ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നീറ്റ്‌ 'ഇന്നെനിക്ക്‌ അപകടമൊന്നും വരുത്തല്ലേ ദൈവെമേ' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്‌ സമയനഷ്ടമല്ലേ?ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത്‌ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മനുഷ്യർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്‌ ദൈവത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ലേ?
6.ഇടയ്ക്കിടെ പ്രവാചകന്മാർക്കും ദൈവജനത്തിനും പ്രത്യക്ഷപെട്ട്‌ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്ന ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ദൂതന്മാരും പിന്നീട്‌ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സാഹസത്തിന്‌ മുതിരാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പിന്നീട്‌ എവിടെയും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല(വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ).ഇൻഡ്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച്‌ കേരളത്തിലുമുള്ള ചില ആൾ ദൈവങ്ങളൊഴിച്ചാൽ!
7.ധ്യാനത്തിലൂടെയും കരിസ്മാറ്റിക്‌ പ്രാർത്ഥനകളിയൂടെയും രോഗശമനം തരുന്ന ദൈവം എന്തുകൊണ്ട്‌ അംഗവിഹീനരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല?(പോട്ടയിലെ ധ്യാനം കൂടിയാൽ അപകടത്തിൽ മുറിഞ്ഞുപോയ കാൽ വീണ്ടും മുളച്ചുവരുമോ?)
8. പരമകാരുണ്യവാനും ദയാനിധിയുമായ ദൈവം കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്താൽ മരിച്ചുവീഴുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌? സ്വന്തം കുഞ്ഞ്‌ പട്ടിണിയാൽ മരിക്കുന്നത്‌ കണ്ടുനിൽകേണ്ടിവരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീർ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട്‌ അവഗണിക്കുന്നു?
9.തന്റെ സന്നിധിയിൽ പുണ്യദർശനം നടത്താൻ വരുന്ന ഭക്തർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവം അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്നതെന്തുകൊണ്ട്‌? സ്വന്തം വിഗ്രഹം പോലും കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽപെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ദൈവം മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത്‌ വിവരക്കേടല്ലേ?
10. ചില പുണ്യവാളന്മാർക്കും ദൈവങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രത്യേക ഏരിയായിൽ/ പള്ളികളിൽ ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്‌?ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിനു പണം ചെലവിട്ട്‌ ആരാധനാമന്ദിരങ്ങൽ പണിതുയർത്തൻ സഭാനേതാക്കളെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്‌?

ഇത്‌ എന്റെ സംശയങ്ങളുടെ ഒരുശതമാനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ.. അറിയാവുന്നവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സഹായിക്കുക. കഴിയുന്നതും 1..2.. എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട്‌ എഴുതിയാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. പടർപ്പിൽ തല്ലാതെ അതെ/അല്ല എന്നിങ്ങനെ കാര്യകാരണസഹിതം അവതരിപ്പിച്ചാൽ സന്തോഷം..

സി.കെ.ബാബു January 9, 2010 at 6:54 PM  

കിടങ്ങൂരാൻ,
മറ്റു് മനുഷ്യരെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയോ അർഹതയോ എനിക്കില്ല. എന്റെ ചിന്തകൾ താത്പര്യമുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമാണു് എന്റെ പോസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ കമന്റും മറ്റൊന്നുമല്ല ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു്.

കിടങ്ങൂരാൻ പ്രകടിപ്പിച്ച സംശയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അക്കമിട്ടല്ലെങ്കിലും പല പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഞാനും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് യുക്തിക്കു് നിരക്കുന്നതായ ഒരു മറുപടിയേയുള്ളു: ബൈബിളിലോ ഖുർആനിലോ വർണ്ണിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നതാണതു്. പ്രപഞ്ചത്തെ ആന്തരികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു് എന്താണെന്നു് മനുഷ്യനു് ഇതുവരെ അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ, ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയുകയുമില്ല. ദൈവമെന്നോ, ശക്തിയെന്നോ, 'ക' എന്നോ, 'ഖ' എന്നോ വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക മറുപടി ആവേണ്ട ആ 'ഒന്നിനെ' അല്ലെങ്കിൽ 'പലതിനെ' മനുഷ്യൻ അറിയുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല. കുറെ മനുഷ്യർക്കു് മിഥ്യയായ ഒരുതരം ആത്മവിശ്വാസവും, കുറേ പുരോഹിതർക്കും അവരുമായി നേരിട്ടു് ബന്ധപ്പെട്ടവരോ അല്ലാത്തവരോ ആയ കുറേ തൊഴിലാളികൾക്കും, അതുപോലെതന്നെ കുറേ കച്ചവടക്കാർക്കും ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസവും തീർത്ഥാടനവുമൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ടു് എന്നതു് ശരിയാണു്. അതു് മാത്രമാണു് ഈ വിഷയത്തിൽ യുക്തിക്കു് നിരക്കുന്ന ഒരേയൊരു 'ശരി'.

ശാസ്ത്രം ശ്രമിക്കുന്നതു് ദൈവത്തെ അറിയാനല്ല, പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാണു്. തുടക്കത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും അറിയാതെ, തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയും അതിനു് ശേഷവുമുള്ള സകലതും അറിയാമെന്നു് വീമ്പിളക്കുന്ന മതപണ്ഡിതർ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇരിക്കുന്നതിനു് മുൻപു് കാലു് നീട്ടുന്നതിനോടേ ഉപമിക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നടു ഒടിയുമെന്നേയുള്ളു. ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപുവരെ അജ്ഞാതമായിരുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്നു് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എത്രയോ പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നു് എന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവികരഹസ്യങ്ങളുടെ കാവൽക്കാർക്കു് പിന്നോട്ടു് പിന്നോട്ടു് വലിയേണ്ടിവന്നതും ഒരുതരം 'നടു ഒടിയൽ' ആണു്. ഇക്കൂട്ടരുടെ 'ശാസ്ത്രവിമർശനം' നടു ഒടിഞ്ഞു് ചലനമറ്റവരുടെ ജൽപനങ്ങളായി മാത്രമേ കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളു. സ്വന്തം വേദഗ്രന്ഥം പോലും വായിച്ചു് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരല്ല തങ്ങൾ എന്ന നഗ്നതയാണു് അവർ അതുവഴി പരസ്യമാക്കുന്നതു്. കുളിക്കാത്തവൻ കുളിച്ചു എന്നു് വരുത്താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനു് തുല്യമായാണു് അവർ കക്ഷത്തിൽ ഒരു കിത്താബ്‌ സൂക്ഷിക്കുന്നതു്.

ഇന്നു് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലെ ദൈവത്തിനു് മനുഷ്യന്റെ ഭാഗധേയം നിശ്ചയിക്കുന്നവൻ എന്ന പദവി നൽകാനാവില്ല. ദൈവത്തിനു് മതങ്ങൾ നൽകുന്ന നിർവചനം ധാരാളം മതി ദൈവം ഒരു മാനുഷികസങ്കൽപമാണെന്നു് തെളിയിക്കാൻ. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും, ഓരോ ജീവിയുടെയും, ഓരോ തരി മണലിന്റെയും ഭൂത, വർത്തമാന, ഭാവികാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയുന്നവനാണു് ദൈവം എന്ന നിലപാടു് മാത്രം മതി അത്തരം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതു് എന്തെന്നു് ദൈവത്താൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും മനുഷ്യനു് മോചനമുണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ? അതു് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യനു് ആവുമോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തോ അതു് ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗത്യന്തരവും എനിക്കില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിട്ടു് എന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു് തക്കവണ്ണം എനിക്കു് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു വിഡ്ഢിയുണ്ടോ? അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതു് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനോ അതോ ദൈവം തന്നെയോ?

cont'd

സി.കെ.ബാബു January 9, 2010 at 6:56 PM  

മനുഷ്യർ ആടിന്റെയോ പോത്തിന്റെയോ ഒട്ടകത്തിന്റെയോ കഴുത്തു് മന്ത്രം ചൊല്ലി അറുത്തു് മുൻപിലേക്കെറിഞ്ഞുകൊടുത്താൽ സർവ്വകാലങ്ങൾക്കും മുൻപേ താൻ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ തയാറാവുന്ന ഒരു പട്ടിണിക്കാരനോ ദൈവം? എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടു് ബലിയും നേർച്ചകാഴ്ചകളും കിട്ടിയാൽ അവ പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്ന ഇളിഭ്യത്തരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു് ഭണ്ഡാരവും തുറന്നുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്രവാസിയോ ദൈവം? ഒരു സ്ത്രീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതു് ദൈവം അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണോ? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയല്ലേ അതുപോലൊരു മന്ദബുദ്ധി ദൈവത്തേക്കാൾ യോഗ്യ? സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനോടൊത്തല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്കു് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനാവുമോ? വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടു് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു് കൊല്ലണമെന്നു് കൽപിക്കുന്നവനാവുമോ ഒരു ദൈവം? ഇത്തരം കാട്ടാളത്തങ്ങളെ ദൈവകൽപന എന്നു് വിളിക്കുന്ന ദൈവദോഷികളെയല്ലേ അവരുടെ നിയമപ്രകാരം ആദ്യം കല്ലെറിയേണ്ടതു്? അല്ലെങ്കിൽ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം, ആധുനികലോകത്തിലെ നിയമപ്രകാരം വട്ടാശുപത്രികളിൽ എങ്കിലും ആക്കേണ്ടതു്?

ബലവാനും ബലഹീനനും ഒരു സമൂഹത്തിൽ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതു് ദൈവങ്ങളല്ല, ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനക്കനുസൃതമായ നിയമങ്ങളാണു്. ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ വർഷങ്ങൾ പഴകിയ കാടൻ നിയമങ്ങളല്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹികജീവിതത്തിനു് വേണ്ടതു്. ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. മറ്റുള്ളവർ നിന്നോടു് എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെതന്നെ അവരോടും പെരുമാറുവാൻ ദൈവങ്ങളുടെയോ മതങ്ങളുടെയോ ആവശ്യമില്ല. ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതല്ല, നശിപ്പിക്കുന്നതാണു് ആണത്തം. ഇമ്മാനുവേൽ കാന്റ്‌ പറഞ്ഞതുപോലെ, മനുഷ്യർക്കു് തിന്മയിലേക്കു് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചായ്‌വുണ്ടു്. മൂവായിരം വർഷം മുൻപും ഇന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നുതന്നെ. അതിനു് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, അഥവാ, ക്വാളിറ്റിയിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേയുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണു് നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നതു്. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണമോ, യേശുവിന്റെ പുതിയനിയമമോ, മുഹമ്മദിന്റെ ഖുർആനോ ഒന്നും ആത്യന്തികം പോയിട്ടു് ഈ കാലഘട്ടത്തിനുപോലും യോജിച്ചതല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊന്നും, ഒരു സത്യവും, ഒരു നിയമവും, ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയും ആത്യന്തികമല്ല. അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥ ഒരു സമൂഹത്തിനു് സംഭവിക്കാനില്ല.

ഈ പറഞ്ഞവ എന്റെ നിലപാടുകളാണു്. അവയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഖണ്ഡിച്ചു് കിടങ്ങൂരാന്റെ സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ലോജിക്കലായി ദൂരീകരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികളോ മതപണ്ഡിതരോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനു് എനിക്കു് സന്തോഷമേയുള്ളു. ആദിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒച്ചയും മറ്റും പോലുള്ള വഴുവഴുപ്പൻ ബ്ലാ ബ്ലാകൾ വിളമ്പാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ എനിക്കു് താത്പര്യമോ സമയമോ ഇല്ല എന്നുകൂടെ അറിയിക്കട്ടെ.

കിടങ്ങൂരാൻ January 10, 2010 at 4:57 AM  

നന്ദി മാഷേ...ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു...ആരെങ്കിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായ മറുപടികളുമായി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ....

- സാഗര്‍ : Sagar - January 10, 2010 at 5:16 AM  

കിടങ്ങൂരാന്‍,
തെമ്മാടിക്കുഴിയിലേക്ക് സ്വാഗതം..

Mercy Amstrong January 12, 2010 at 12:18 PM  

Dear Babu,

i want to say look this link.and think what we can do an how can we do?i hope in your mind you will get freedom.
we will pray for you and your friends to get happines in your life
Amen

Amstrong Mercy


http://www.youtube.com/watch?v=D1BVWtd6cpY&feature=PlayList&p=231937682CC630C5&playnext=1&playnext_from=PL&index=40

ajex January 12, 2010 at 12:45 PM  

അർമാദിപ്പിൻ അർമാദിപ്പിൻ,

മ്യാഴ്സി ചേട്ടനിതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു ! ബാക്കി ലത് കണ്ടിട്ട് വന്നേച്ച്.

ajex January 12, 2010 at 1:22 PM  

അമ്മച്ചീ !!!!

ലത് തപ്പി ചെന്ന് ലതിലും വലിയൊരു സാധനം കിട്ടീ....

http://www.youtube.com/watch?v=UALqezNvMHk

ബിഗ് ബാങ്ങ് തിയറിയൊക്കെ നല്ല ചൊള പോലെ വിവരിക്കുന്ന കണ്ടാ..

(ഈ ഇഞ്ചിനീരിന്റെ പേര് മനു സാം ജോസ്)

കിടങ്ങൂരാൻ January 13, 2010 at 10:42 AM  

എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊഴും ചോദ്യങ്ങളായിതന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു..മെഴ്സിചേച്ചിയുടെ സൈറ്റിലും ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റിയിരുന്നു.ഇത്രയും വാശി പാടില്ല കരളേ...എന്ത മെഴ്സി എന്നോടൊരു മെഴ്സിയില്ലാത്തത്‌? പിണക്കമാണോ?..

സി.കെ.ബാബു January 13, 2010 at 9:28 PM  

Mercy Amstrong,

എന്റെ നെഴ്സറി പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഒരുപാടു് നാളുകളായി. അതിനാൽ ഇത്തരം വീഡിയോകളിലും, കഥകളിലുമൊന്നും എനിക്കു് ഒരു താത്പര്യവുമില്ല.

ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? ഇനി എത്രവട്ടം ഞാൻ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം?

കിടങ്ങൂരാൻ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

എത്രവട്ടം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്തവരെ ഒഴിവാക്കാൻ, മറ്റാരേയും പോലെ, കടുത്ത ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാനും നിർബന്ധിതനാവാറുണ്ടെങ്കിലും യുക്തിസഹമായ മറുപടികളെ അവ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെ അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്കു് മടിയൊന്നുമില്ല. മറുപടിയുടെ തറവാടിത്തത്തിലല്ല, പ്ലോസിബിലിറ്റിയിലാണു് അതിന്റെ അംഗീകാരയോഗ്യത കുടികൊള്ളുന്നതു്.

Haryjith January 18, 2010 at 8:24 PM  

പ്രഥമ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയും കാല യവനികക്കുള്ളില്‍ മറഞ്ഞു. ജ്യോതി ബാബുവിന്ന് കണ്ണീരില്‍ കുതിര്‍ന്ന ഒരു പിടി രക്ത പുഷ്പങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു. റെഡ് സല്യൂട്ട്

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ January 20, 2010 at 3:51 PM  

തമാശകള്‍ വീണ്ടും കൂട്ടരേ!
മനോരമയുടെ relegion ചാനലില്‍ നോഹയുടെ പെട്ടകം കണ്ടെത്തിയതായി വാര്‍ത്ത! അവിടെയതാ എല്ലാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു!
( manoramaonline.com)

ninni January 22, 2010 at 11:52 AM  

ഇതൊക്കെ വായിച്ചു സായൂജ്യം അടയാന്‍ ഇഷ്ടം പോലെ ആള്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ട് .
അത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവന്‍മാര്‍ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതി വിടുന്നത് .
നടക്കട്ടെ.
നമുക്ക് വായിച്ചു ചിരിക്കാം ഈ കോമഡി ഒക്കെ .
:)

Google+ Followers

  © Free Blogger Templates Blogger Theme by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP